Buzás László – Tóth Ferenc: Makó utcanevei. A Makói Múzeum Füzetei 72. (Makó, 1992)

Utcanévtár

•Fehérlő utca = Baross utca Erdélyi püspök utca 1835: Orosz utsza, 1837: Egyesült utca, 1851: Nagy orosz utca, Úri utca, 1880: Úri utca, 1900: Erdélyi utca, 1946: Kiss János tábornok utca, 1990 Erdélyi püspök utca. A görög katolikus városrész főutcáját a nép Nagyorosz utcának nevezte. Az Egyesült utca név arra utal, hogy a görögkeleti egyházból kiszakadtak és egyesültek a római katolikus egyházzal (görög egyesültek, unitusok). A mult század közepén a Nagyorosz utcát is Úri utcának nevezték. 1900-ban Erdélyi Vazul (1794-1862) makói születésű görög katolikus püspökről előbb Erdélyi, majd Báró Erdélyi utca nevet kapta. 1946-ban -valószínűleg a báró cím miatt- Kiss János tábornok utcára módosították. Kiss János (1885-1944) altábornagy a Magyar Front katonai vezérkarának tagja, a nyilasok végezték ki. 1990-ben visszaállították az előző nevet Erdélyi püspök utca változatban. Ezúttal az utca hossza is megváltozott, nem a Vásárhelyi, hanem a Hajnal utcától számítják, ugyanis a görög katolikus templom, a parókia, sőt az egykori iskola is az utcához tartozik. Erdő újsor 1958: név nélküli utca, 1968: név nélküli, 1976: Erdő újsor. A soványi munkásházak 1945 utáni bővítésével született. Erdő utca 1913: tervezett utca (szaggatottan bejelölve), 1958: Erdő utca. A soványi városrész 1945 utáni tovább építésével kialakított utca. Esze Tamás utca 1913: Hervay István utca, 1946: Esze Tamás utca. Hervay István (1842-1938) Csanád megye alispánja a darabont kormány alkotmányellenes rendelkezéseit nem volt hajlandó végrehajtani, alkotmányvédő tevékenységéért 1905-ben a város díszpolgárává választotta, és 1907-ben a kenyérvárói munkásházak egyik utcáját róla nevezték el. 1946-tól Esze Tamás (1666-1708) kuruc brigadéros, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának elindítója lett az új névadó. Est utca 1880: Est utca. A vágóhídi városrész néhány házból álló utcája. Eszperantó utca 1982: Eszperantó utca. Belső telek kisajátítással 1982-ben kialakított utcát Ludvig Zamenhof (1859-1917) lengyel orvos által alkotott nemzetközi nyelvről nevezték el. •Eszterházy utca = Balogh Ádám utca •Evangélikus templom utca = Luther utca •Faludi utca = Kisfaludy utca •Farkas Imre utca = Ardics utca •Fátyol utca = Bercsényi utca, Vécsey utca Fecske utca 1851: Köz kis utca, Nagy orosz utca, Sáros utca, 1880: Fecske utca. Eredetileg a Nagyorosz utcához sorolták. Népies neve Nadrágszár utca (ugyanis a Madarász utcával nadrágszár formát alkotott), az ott lakó családról Pallagi utca. 1880-tól Fecske utca. •Fehérló utca = Baross utca 29

Next

/
Oldalképek
Tartalom