Tóth Ferenc szerk.: Címerek és díszpolgárok Makón. A Makói Múzeum Füzetei 69. (Makó, 1991)

Makó elfelejtett díszpolgárai

Ilyen politikai légkörben Lélek István és ötvenkét városi képviselő írásban javasolta, hogy Hervay István alispánt az alkotmány védelme körül tanúsított hazafias magatartásáért válasszák meg Makó díszpolgárának. A városi képviselőtestület 1905. december 30-án hozta meg határozatát: "Tekintettel azon hazafias eljárásra, melyet lőgérpatonyi Hervay István Csanád megye alispánja a jelenlegi alkotmányellenes kormányrendeletével szemben még állásának föláldozásával is a végrehajtás megtagadásával tanúsított, a képviselőtestület az önfeláldozó hazafiság ezen fényes tanúbizonyságáért nevezett lőgérpatonyi Hervay István alispán urat Makó város díszpolgárává megválasztja, egyúttal kimondja, hogy a mai napon az alispán úr tiszteletére tartandó fáklyás menetben testületileg részt vesz." Mikorra a megrajzolt, díszes oklevél átadására került volna a sor, akkorra a főispán Farkas József polgármestert is felfüggesztette állásából, mert megtagadta a városba rendelt csendőrök elszállásolását. Ilyen légkörben egy kijelölt küldöttség adta át az oklevelet. A darabont kormánnyal vívott küzdelemből nemcsak díszpolgári elismerés született, de ennek ellentéte is: a város szülöttjének megvetése. Ebben Kristóffy József részesült, a kormány makói származású belügyminisztere. Kiss Pál Kossuth-párti képviselő indítványozta: "akadtak férfiak, akik a küzdelem mostani stádiumában saját nemzetjük ellen a kamarillának ajánlták fel tehetségüket, munkájukat, s már munkába is álltak. Ezek között van Kristóffy József Makó város szülötte is, aki a magyar nemzeti jogos törekvések letörésére Magyarországba immár kivezényelt minisztérium, helyesebben császári helytartótanács belügyminisztere. Az egész magyar hazában hosszú kutatás után csupán heten ajánlkoztak erre a dicstelen szerepre, enre a nemzet ellen való működésre. Ez a föld szülte Kristóffy Józsefet, s szereplése ennek is szégyene ma. A leírt igazságok hatása alatt kérem Polgármester Urat, legyen szíves mielőbb városi közgyűlést összehívni, s az elé a következő indítványom előterjeszteni: Minden idők emlékezetére és okulására mondja ki Makó város egész közönségét képviselő közgyűlése, hogy fájdalmas megdöbbenéssel látja a mai körülmények között Kristóffy Józsefnek, e város szülöttjének ily haza ellenes cselekvésre való készséges vállalkozását, mert e mostani szereplését szégyenletesnek, kárhozatosnak, ártalmasnak s nemzet ellenesnek tartja." (35.) *tk V W Az a TISZA ISTVÁN (1861-1918), aki a politikai ellenzékkel kíméleüenül leszámolt, aki nem riadt vissza ellenfeleinek a képviselőház ülésterméből karhatalommal történő eltávolíttatásától, Justh Gyula városában nem számíthatott elismerésre, mégis a háború nehéz évében, amikor a város ellenzéki politikusai a fronton harcoltak, vagy éppen elestek, a kormánypárt ügyes sakkhúzással megválasztotta a város díszpolgárává. 1917 tavaszán Tisza István két tűz közé szorult: egyrészt ellentétbe került IV. Károllyal, aki mérsékelt reformokkal kívánta az elégedetlenséget leszerelni, 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom