Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza. A Makói Múzeum Füzetei 44. (Makó, 1985)

A Szabó és Balogi család

úgymint Judit Tóth Pál felesége, Susanna Asztalos Ferenc felesége, kiket minthogy kiházasított,ezen osztályban semmi jussuk nincsen, nem is lészen, hanem a maga részire megtarja a házat, melyben lakik egy harmad portával, az Újhegyen lévő 25 egész és 7 csonka útból álló szőlőt Ardicsi kerületben lévő 50 út szőlőt és 1 tehenet. 2. Mihálynak a része lészen azon az udvaron lévő ház, melyet maga épített és amelyben lakik, az udvar egy harmad részével, 1 fertály szállásföld, 2 közös tinó közül egyik, a szilvásnak fele, egy darab kenderföld. 3. Istvánnak része ebből áll: azon közös udvarnak egy harmad része, melyen magának házat épített, a szállásföldből 1 fertály, a két közös tinó közül az egyiknek az ára, a szilvásnak fele. (Forrás: MVL Tanácsülési jegyzőkönyv 1802. 1.) Balogi József faltöméssel foglalkozó, 1 fossor szőló'vel rendelkező' házas zsel­lér, 2509 (Ráday utca 33.) alatt lakott. Bizonyságlevél Balogi Józsefről Alólírtak bizonyítást teszünk arról, hogy ezen levelünket előmutató Balogi József annyira józan magaviseletű lakostársunk légyen, hogy az egy ideig ittasnak sohasem tapasztaltuk, a mellett a fal­tömésben szinte annyira jártas, mikép mindenkitől, aki ily munkára őt alkahnazá, dicséretet nyert. Miről kiadtuk kérésére ezen bizonyságunkat városunk petsétjével erősítve. Makón junius 7-én 1844. Aláírások (Forrás: MVL Miitdennapi jegyzőkönyvek 1844. június 7.) 32. táblázat Balogi József családja Apa: Balogi József 1790. szeptember 13.—1861. december 22. Anya: Asztalos Erzsébet 1791. január 23.—1860. május 2. István 1813. december 26. Erzsébet 1816. július 28. Ferenc 1818.január 6. János 1819. november 18. Erzsébet 1825. február 2. Julianna 1827. április 9. József 1833. március 3. József 1834. július 3. Első szülött fia (IV. 1.) Balogi István (1813—1849) szintén házas zsellér. Háza a Fekete (ma Móra Ferenc) utca 32. alatt volt. 33. táblázat Balogi István családi íve Apa: Balogi István 1813. december 26.—1849. szeptember 3. Anya: Köteles Nagy Sára —1874. február 15. Az egybekelésnek éve és napja: 1835. december 30. János 1837. július 9.—1896. június 15. Julianna 1839. augusztus 23.—1849. augusztus 27. István 1842. július 19—1843. április 15. Sára 1844. július 23.-1844. július 26. István 1845. július 26.— Sára 1848. augusztus 10.—1871. december 5. Sámuel 1850. május 7.— Fiai: János, István, Sámuel — a szülői házban alapítanak családot, valamennyien nincs­telenek. (V.l.) Balogi János 1861-ben feleségül veszi (IV.3.) Szél József telkes jobbágy hajadon leányát, Annát (V.2.) 286

Next

/
Oldalképek
Tartalom