Szirbik Miklós: Makó városának leírása 1835–1836. A Makói Múzeum Füzetei 22. (Makó, 1979)

Makó Várossában lévő Reformata Ekklésiáról különösen - A Prédikátori Fizetésről

ton és Vadászon is egy egy Esztendeig, Sárándon pedig, hol hivatalát kezdette, több Esztendőkig szolgált. Tractulis Assessorrá lett 1813-dik Esztendőben. — Közte, s Collégája közt a régi viszszálkodások újra feléledtek, az egymás kipapolása módivá lett. Mellyekbe mind az Ekklésia, mind maga Tekintetes Szilágyi Úr beleunván, 1817-dik Esztendő Tavaszszán, elébbi nyugodalmas helyére, Dobozra kívánt viszsza­menni, de a hol egy Esztendőt alig tölthetvén egészségben, gyógyíthatatlan nyavalyá­ba, s ágyba esett, és Káplánok vitték mellette a szolgálatot, míg nem végre 1832-dik Esztendő Tavaszszán az örök nyugodalomra által ment. Felesége volt Sárándról, Nemes Virágos Erzsébet aszszony Gyermekei: Susánna, Kiss János Úrnak, Nagyságos Csanád Vármegyei írnoknak Hitvese; Jósef, ki elébb volt elébb Boros Sebesi, azután Belényesi, most pedig Okányi prédikátor a Szalontai Tractusban; Sófia, Molnár Pál tanítónak; Klára Tekintetes Szűts Sándor Prédikátor Úrnak, Rozália, Tóth Sándor Ispány Úrnak Házastársaik, Erzsébet, Eszter hajadonok. XV. Szirbik Miklós hazafi, 1817-dik Esztendő Tavaszszán az Ekklésia által meghíva, s a Tractuale Consistoriumtól, — hogy Tekintetes Szilágyi Jósef Úrnak hely adódjon — szinte erőltetve jött második Prédikátorságra Dobozról, hol 5, s már az előtt Fekete Gyarmaton 2 esztendeig szolgált, 1828-dik Esztendőben. Tekintetes Szikszai Béniámin Úr halálával lett első Prédikátorrá, 1829-ben pedig Tractualis Assessorrá, s ugyan azon esztendőben Méltóságos Gróf Teleky Jósef Fő Ispány Úr kegyelméből — minden maga kérése nélkül — Nagyságos Csanád Vármegyének Tábla Bírájává. Felesége Soos Lídia, Szentesi lakos Soos Jánosnak leánya, a feljebb leírt Gyarma­ti Ferentz Esperest Úrnak maga által nevelt unokája. Több gyermekeik még kitsiny korokban, azok között első szülöttjök is, az őket szép reménnyel ketsegtető Miklós, Debreczeni Deákságának 5-dik, életének 20-dik Esztendejében elhalván, élő gyerme­keik ezek: Lídia, Dobozi Prédikátor Tekintetes Tatár Ferentz Úr élete párja, Victoria, Gábor, Rozália, Eszter, Iréné. XVI. Juhász Antal. 1828-dik Esztendőben Tavaszszal, második Prédikátorságra hozódott Ötsödről, oda való Prédikátor, és Vidékbeli Esperest Nagy Tiszteletű s Tudományú Juhász István Úrnak, mint Attyának szárnyai alól. 1832-dik Esztendőben lett Nagyságos Csanád Vármegyének Tábla Bírájává. Felesége Kuthy Borbála Asszony, most Fekete Gyarmati Prédikátor, és Szalontai Tractusbeli Assessor, s Perceptor Nagy Tiszteletű Kuthy Lajos Úrnak leánya, néhai Nagy Tiszteletű Esperest Kuthy Ádám Úrnak unokája. — Gyermekei eddig István, Lajos, Sarlotta. §. 3. A Prédikátori Fizetésről A Prédikátori fizetés részszerént a Tractus, részszerént az Ekklésia Protocollu­mában, Makónak ujjabb megszállásától fogva, így találtatik: 1712-dik Esztendőben. 1. Pénzbeli fizetés 46 Magyar forint, melly 1714-ben lett 50 forint. 2. Búza 45 köböl. 3. Aly gabona 35 köböl. 4. Halottól 1 forint. 5. Esketőtől is 1 forint. 6. Keresztelőtől egy tyúk, egy kenyér, és 12 dénár. 52

Next

/
Oldalképek
Tartalom