A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica 10. (Szeged, 2004)

V. SZABÓ Gábor: A tiszacsegei edénydepó. Újabb adatok a Tisza-vidéki késő bronzkori edénydeponálás szokásához

A TISZA CSEGEI EDENYDEPO. ÚJABB ADATOK A TISZA-VIDÉKI KÉSŐ BRONZKORI EDÉNYDEPONÁLÁS SZOKÁSÁHOZ V. SZABÓ Gábor BEVEZETÉS Az edénydeponálás többnyire rituális hátterű, oly­kor hatalmas térségekben egynemű, máskor csak bizonyos régiókra jellemző specifikus módjai álta­lános jelenségei a közép- és délkelet-európai bronzkornak. 1 A Tisza-vidéken a késő bronzkor Rei. BD-HA1 periódusainak idejéből ismerjük a legtöbb edény­depót. Ebben az időszakban nemcsak az ilyen típu­sú edényleletek száma nő meg a korábbi kora és középső bronzkori időszakokhoz képest, de össze­tettebbé válnak a deponált együttesek, és ezzel pár­huzamosan egyre jobb minőségű készletek kerül­nek elrejtésre. Az alábbiakban a Hajdú-Bihar megyei Tisza­csegén napvilágra jött leletegyüttes bemutatása és elemzése kapcsán a Tisza-vidéken előkerült, a késő bronzkor BD-HA-B1 periódusainak idejére kel­tezhető edénydepók típusait és elrejtésük lehetsé­ges okait tekintem át. A TISZACSEGE-SOSKASI EDENYDEPO y A leletegyüttes leírása A 18 edényt tartalmazó leletegyüttes 1982 júniusá­ban került elő Sz. Máthé Márta és Nepper Ibolya leletmentésén, Tiszacsege sóskási határrészében. 3 Az edénydepót egy 2,1 méter átmérőjű, megközelí­tően kör alakú, 60 cm mély, enyhén méhkasosodó keresztmetszetű gödör rejtette magában (2. kép 2). Az objektumot feltáró Sz. Máthé Márta megfigye­lése szerint, az egyes edények töredékei nagyjából egy kupacban helyezkedtek el, tehát feltételezhető­en nem törött állapotban hajigálták őket a gödörbe. A lelőhely felszínén gyűjthető kerámiatöredé­kek tanulsága szerint a gödör egy késő bronzkori település objektuma lehetett. 1. Fényes fekete, szélesen kihajló, koncentrikusan ár­kolt peremű, kettős csonka kúpos testű edény (3. kép 1 ; 6. kép 1). Nyaka felső harmadát vízszintes árkolás díszíti. Erőteljesen kidomborodó, függőleges árkolással díszített vállán, illetve hasán négyszer két darab felfelé, illetve le­felé álló, széles, nyelv alakú bütyök van elhelyezve. Ma.: 52 cm, szá.: 39 cm, fá.: 17 cm. 2. Kívül fekete, belül sár­gásvörös, szélesen kihajló, síkozott peremű, kettős csonka kúpos testű edény (3. kép 2; 6. kép 2). Ma.: 65 cm, pá.: 32 cm, fá.: 11 cm. 3. Szürke színű, kihajló, síkozott peremű, hengeres nyakú, erőteljesen kidomborodó hasú, csonka kúpos aljú edény (3. kép 3; 6. kép 3). Ma.: 40 cm, szá.: 28 cm, fá.: 12 cm. 4. Vörös színű, tányérosan kihajló, síkozott peremű, ívelt nyakú, legömbölyített kettős csonka kúpos testű edény (3. kép 4; 6. kép 6). Ma.: 41 cm, szá.: 33 cm, fá.: 10 cm. 5. Vörös színű, tányérosan kihajló, koncentri­kusan árkolt peremű, ívelt nyakú, legömbölyített kettős 1 A közép- és délkelet-európai bronzkori edénydeponálási szokásokról összefoglalóan: STAPEL 1999; PALATOVÀ-SALAË 2002. 2 A debreceni Déri Múzeumban őrzött lelet közlésre való átengedéséért a 2002-ben elhunyt Sz. Máthé Márta kollégámnak és barátomnak tartozom köszönettel. Az együttes a 84.13.1-18. leltári szám alatt található. 3 A Tiszacsegéről Egyekre vezető útból bal felé, az Oháti-erdő előtt kb. 500 méterre ágazik el a Nagymajorba vezető út (2. kép 1). A leletmentő ásatás a két út csatlakozásánál végrehajtott útszélesítés miatt indult, és a késő bronzkori gödrön kívül egy avar temető 9 sírját tárta még föl (MÁTHÉ-NEPPER 1985, 60; Déri Múzeum Ad. 122.82).

Next

/
Oldalképek
Tartalom