A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 14. (Szeged, 2012)

MÓD László: A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének megalakulása

A kiállításon 300-an vettek részt, akik 560 borfajtát mutattak be, amelyeket a bíráló bizottság három napon keresztül minősített. A szőlészeti szekcióban 60 szőlőbirtokos képviseltette magát, akik 300 különféle termékkel jelentek meg. A rendezvényen egyes becslések szerint 6000 látogató fordult meg, akik a korábban megszokott gyakorlattal ellentétben megkóstolhatták a borokat, amiről a Szegedi Híradó a következőképpen számolt be: „Minden borkiállítás érdektelen a nagykö­zönségre nézve, ha a kiállításon csak az üvegeket, meg vignettákat és borkupakokat lehet megbámulni. A borkiállítás iránt érdeklődő azért megy a kiállításba, hogy ott megismerje a nevesebb termelők hamisíthatatlan, jól kezelt borait és ha vásárolni akar, közvetlenül a termelőknél tehesse és pedig ugy, hogy a bort előre ismerve, tud­ja, hogy mit vásárol. Erre való a borkostoló. Aki látta Szegeden szeptember 25-én a kiállítás borkostoló részében megfordult óriási tömeget, az tisztában van a kiállítási borkostolók jövőjével." 2 9 A szervezők a kóstolás céljait szolgáló mennyiséget a nagyobb borvidékek városainak, községeinek, egyesületeinek illetve termelőinek a felajánlá­saiból igyekeztek biztosítani, ami egyenként kb. 60 liter bort jelentett. A választékról a Szegedi Néplap a következő módon tudósított: ,Majdnem minden homokvidékről állott egy kitűnő, zamatosizü ó-borral telt hordó a közönség rendelkezésére. Ahogy a kóstolásra szánt hordókon végig haladunk a következő neveket jegyezhetjük fel a hordókról: Ceglédi szövetkezet, Csizmadi Ferenc Cegléd, Liptay Jenő Nyirpazony, Bozseszky Milán Temeskubin, Szabadka város Földmivesiskolája Palics, Dr. Kertész József Hajdúböszörmény, báró Podmaniczky Endre Kelebia, Ádám Dávid Kiskunha­las, Fejértelep, Pálfytelep, Deliblát, Bokor Pál Szeged, Váci ipari és hitelszövetkezet Vác, id. Juranovits Ferenc Szeged, Nagykőrösi kertészeti egyesület, Dr. Gerle Imre Szeged, Kecskeméti bortermelők szövetkezete Kecskemét, stb." 3 0 Az elfogyasztott italo­kért a kiállítók ellenszolgáltatást nem kaptak, mivel azok felett a rendezőbizottság rendelkezett. A megmaradt borokat és a hordókat azonban a szőlőbirtokosok vissza­kaphatták, vagy saját javukra a szervezők árverésen értékesíthették. A szőlőtermő vidékenként csoportosított, a termőhely és a termelő feltüntetésével ellátott nedűket a kongresszusi tagok illetve 10 fillér pohárdíj kifizetése mellett a nagyközönség is megízlelhette, megkóstolhatta. 3 1 Mind a hegyvidéki, mind pedig a homoki termőtájak városai, községei és egyesü­letei részére 5-5 dísz- és 10-10 elismerő oklevelet adtak ki, a szőlőt és a bort kiállító gazdák pedig külön-külön 5-5 arany-, 10-10 ezüst- és 20-20 bronzéremben részesül­hettek. A kollektív kiállításért kitüntető okiratot kapott például Apostag, Izsák, Kiskun­halas, a Ceglédi Bortermelők Első Pinceszövetkezete és Szeged városa, a hordós borok kategóriájában elismerésben részesült Ádám Dávid (Kiskunhalas), Bokor Pál (Sze­ged), Juranovics Ferenc (Szeged), Bozseszky Milán (Temeskubin), a Fehértelepi Hegy­község, Szabadka Város Földművesiskolája, Csizmady József (Cegléd), Kertész József (Hajdúböszörmény), Liptay Jenő (Nyirpazony), Podmaniczky Endre (Kelebia), a Váci Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet illetve a Kecskeméti Bortermelők Pinceszövetke­zete illetve a Pálfy-telepi hegyközség. 29 Szegedi Híradó 1910. szeptember 29. 7. 30 Szegedi Néplap 1910. szeptember 25. 3. 31 Az alkalomra készített kóstoló poharak közül egy darab az esemény megnevezésével és időpontjának megjelölésével megtalálható Szanka József magángyűjteményében. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom