A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2015., Új folyam 2. (Szeged, 2015)

A SOKOLDALÚ MÓRA... EMLÉKÜLÉS MÓRA FERENC TISZTELETÉRE - Mészáros Márta: Móra Ferenc félegyházi életének kutatói

Mészáros Márta Móra Ferenc félegyházi életének kutatói Irodalom Balogh - Mezősi 1963 Balogh János - Mezősi Károly: Berénytől Félegyházáig. Adatok Móra családjának történetéhez. Jászkunság 1963, 2. sz. 65-68. Fazekas 1979a Fazekas István: Móra Ferenc parasztábrázolása. Doktori értekezés. In: Cumania 6. Kecskemét, 1979, 287-318. Fazekas 1979b Fazekas István: Móra Ferenc szülőháza. Kiállítási katalógus. Kiskunfélegyháza, 1979. Fazekas 1979c Fazekas István: Móra Ferenc levelei a Kiskunfélegyházi Ipartestület elnökségéhez. Forrás 1979, 7. sz. 77-88. Fekete 1979a Fekete János: Móra Ferenc család­fája. In: Somogyi-könyvtári Műhely 1979, 1-4 sz. 107-110. Fekete 1979b Fekete János: A Móra Ferenc Társaság megalakulása. Félegyházi Műsor, Honismeret 1979, 5. sz. [máj.] 29-32. Fekete 1984 Fekete János: Móra Ferencfélegyházi alakjai. In: Somogyi-könyvtári Műhely 1984, 1-2. sz. 1-10. Fekete 1986 Fekete János: A Kincskeresőkisködmön néhány életrajzi vonatkozása. In: Somogyi­könyvtári Műhely 1986, 3-4. sz. 163-170. Fekete 1988 Fekete János: Karácsonyfák. Félegyházi Hírek, Honismereti mozaik, 1988. dec. 20.3. Fekete 1989 Fekete János: Móra István emléknap. Félegyházi Hírek, Honismereti mozaik, 1989. okt. 31.2. Fekete 1990a Fekete János: Nyeszó Pista. Félegyházi Hírek, Honismereti mozaik, 1990. febr. 6.2. Fekete 1990b Fekete János: A pedagógus poéta, Móra László. Félegyházi Hírek, Honismereti mozaik, 1990. okt. 30. 2. Fekete 1999a Fekete János (szerk.): Mezősi Károly - írások Móra Ferencről. Kiskunfélegyháza, 1999. Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola Igazgatósága. Fekete 1999b Fekete János: Móra Ferenc díszpol­gársága. 70 éve. 1929. június 9-én tartott díszközgyűlésen avatták díszpolgárrá. Félegyházi Közlöny, Honismereti mozaik, 1999. jún. 18.7. Fekete 1999c Fekete János: Móra Ferenc féle­gyházi díszpolgársága. Szeged. A Város folyóirata, 1999. júl. (7. sz.) 72-77. Gyuris - Vajda 1981 Gyuris György - Vajda Lászlóné: írások Móra Ferencről. Bibliográfia. Szeged, 1981. Juhász 1927 Juhász Gyula: Móra Ferencezeregy élete. Literatura 11. sz. (1927), 372-374. Magyar 1979 Magyar Szabolcs (szerk): Mórától- Móráról. Antológia. Budapest Mezősi 1934a Mezősi Károly: Móra Ferenc. Csonkamagyarország 1934. febr. 18., 1-2. Mezősi 1934b Mezősi Károly (szerk.): Kiskunfélegyháza. Kiskunfélegyháza, 1934, Feuer Nyomda, 54 p. (Móra Ferenc szülőházáról 21.) Mezősi 1955a Mezősi Károly: Az ifjú Móra Ferenc ismeretlen költészete. A nagy szegedi író halálának huszonegyedik évfordulójára. Móra Ferenc és szülővárosa. Délmagyarország 1955. febr. 6., 5. Mezősi 1955b Mezősi Károly: A 48’-as eszmék Móra Ferenc írásaiban. Délmagyarország 1955. márc. 20., 4. Mezősi 1955c Mezősi Károly: Móra Ferenc szülőháza. Tiszatáj 1955. 4. sz. 278-285. Mezősi 1956a Mezősi Károly (szerk.): „Engem Félegyháza tett íróvá..." Móra Ferenc em­lékének a kiskunfélegyházi szoboravatás alkalmából 1956. máj. 6. Kiskunfélegyháza, 1956. Móra Ferenc Kultúrház kiadásában, 31 p. Mezősi 1956b Mezősi Károly: Móra Ferenc gyer­mekkora és diákévei. Kiskunság 1956. 3. sz. 129-135. Urbánné 1996 Urbán Miklósné: Mezősi Károly élete és munkássága. Bibliográfia. Kiskunfélegyháza Urbánné 2005 Urbán Miklósné: Fekete János bibliográfia. Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata- Móra Ferenc Közművelődési Egyesület- Petőfi Sándor Városi Könyvtár 316

Next

/
Oldalképek
Tartalom