Szelesi Zoltán: A Móra Ferenc Múzeum Évkönvve, 1972/73-2. Szeged képzőművészete. (Szeged, 1975)

mellékéről elszakadt festő a barakk fagyos ablakán keresztül örökítette meg a szi­bériai hidegben el-elsuhanó szánokat, friss vázlatokban („Téli táj", 1916). Sok képen láthatjuk, hogy érdeklődéssel szemlélte az orosz táj jellegzetes vonásait és a környé­ken dolgozó parasztok munkáját. Kisméretű, de a fogolytábor életét hűen érzékel­tető alkotásait főleg akvarellel festette. 10 A tomszki fogolytáborból 1918 júniusában a kommunizmus győzelmébe vetett hittel tért haza. Budapesten a Művészeti Dolgo­zók Szakszervezetében előadást tartott az orosz viszonyokról, majd ősszel Szegedre jött pártmunkát végezni, s részt vett az Őszirózsás forradalomban. 1919 tavaszán, a Kiskunhalason megalakult direktórium tagja lett. A művészeti és közoktatási teen­dők végzését bízták rá. Részt vett Szeged szocializálódó képzőművészetének kiala­kításában is. 11 A Tanácsköztársaság bukása után Hódinak menekülnie kellett. Emig­rálásának első öt évét Szabadkán töltötte, s az ott élő kommunista művészekkel: Oláh Sándorral, Balázs G. Árpáddal, Csoviccsal és Kopilovittyal együtt elindították Szabadkán a két világháború közti művészeti életet. 12 1926 tavaszán kiállítást ren­dezett Szegeden. 13 Az itt bemutatott „Fehérruhás nő" с kiemelkedő plein-air képét a helyi múzeum őrzi. Hódi politikai múltja miatt szülővárosában nem maradhatott, családját itthon hagyva Bécsbe emigrált. Az osztrák fővárosban kommunistákkal ke­rült összeköttetésbe. Tíz évi bécsi emigrációja alatt főleg oroszországi emlékei alap­ján festette ismertté vált trojkás képeit. Ezeket rendszeresen hazaküldte Szegedre, hogy családja anyagi gondjain enyhítsen. E szükségből festett képek azonban finom hangulatokat tükröző művészetét felhígították. 1935-ben útlevél nélkül érkezett visz­sza szülővárosába. Itthon kommunista múltja miatt mellőzték és 1942-ben bekövet­kezett haláláig szegénységben kellett élnie. 14 Hódi Géza azok közé tartozott, akik feláldozták tehetségüket a proletariátus ügyéért, melyet mindvégig hűen szolgáltak. 1956-ban Szegeden emlékkiállítást rendeztek alkotásaiból. 15 A munkásmozgalmi tevékenysége miatt emigrálni kényszerült, és 1909-ben Szegedre került litván származású Eidus Bentian forradalmi nézetei is jó talajra leltek a szegedi képzőművészek között. A városunkban fogtechnikusként dolgozó Eidus Bentian „...baráti körében — írja Péter László —, a szegedi munkásmozgalom és a szellemi élet legkiválóbbjai tartoztak. Móra Ferenccel, Juhász Gyulával a forradal­mak alatti közös szereplés hozta össze. Háza mindig nyitva állt a szegedi írók és fes­tők előtt: Károlyi Lajosnak, a jeles szegedi festőnek hosszú ideig adott hajlékot, el­látást ... így látta vendégül szegedi tartózkodása idején József Attilát is." 16 Az 1919­10 (Nagy Dezső) -y-ő: Hódi Géza kiállítása elé. Délm. 1955. jún. 9.; Szelesi Zoltán: Kiállítás Hódi Géza festőművész oroszországi műveiből. — Katalógus. MSZT Képzőművészeti Szakosztály, Szeged, 1955. június. 11 Nem lesz szegedi művésztanács. Délm. 1919. márc. 2.; A Szellemi Munkások Szakszerveze­tének ülése. Délm. 1919. márc. 6.; Megalakult a Szegedi Képzőművészek Szakszervezete. Délm. 1919. áprl. 27. 12 Szelesi Zoltán: Szeged és Szabadka képzőművészeti kapcsolatairól. Tiszatáj, 1967. október 10. sz. 922—924. 13 Kraszna József: Hódi Géza. Színház és Társaság, 1926. máj. 10. ; (Lengyel Vilma) I. v.: Hódi Géza tárlata a Kass-halljában megnyílt. Délm. 1926. máj. 26. 14 Csányi Piroska: Miből élnek a szegedi festők? Délm. 1938. dec. 25.; Hódi Géza festőművész halála. Délm. 1942. febr. 26. 15 Hódi Géza és Parobek Alajos szegedi festők emlékkiállítása. Délm. 1956. okt. 9.; Szegedi Képzőművészek Retrospektív Kiállítása. 1945—1958. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Képtára, 1958. Katalógus. Képekkel. Bev. : Szelesi Zoltán: A munkásmozgalomban részt vett szegedi festők­től rendez megemlékezést a Hazafias Népfront. Délm. 1961. nov. 3. ; Szegedi képzőművészek ünnepi megemlékezései. Délm. 1961. nov. 7. 16 Péter László: Eidus Bentian. Emlékezés a munkásmozgalom egyik szegedi harcosára. Délm. 1955. jan. 16. 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom