A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1958-1959 (Szeged, 1960)

Bálint Sándor: Alsóváros, ein Stadtteil (= Nieder-oder Unterstadt) von Szeged

réve. Alacsony vízálláskor pedig délebbre, a régi szabályozás előtti kanyarnál, de már a túlsó parton, a bánátódaion. A Boszorkánysziget a szabályozás következtében szigetként már elenyészett. Itt végezték ki a boszorkánypörök áldozatait (1728). Környékén valamikor hatalmas, ősi erdőség terült el, amelynek Kerekerdő volt a neve. Sajnos, századunk legelején kiirtot­ták. A Boszorkányszigettől délre terült el és kanyarodott nyugati irányban a Tisza egyik holtága, amelyet népünk Öregtisza néven emleget. Egyik, a múlt század elején elenyészett szigetének Szilágy volt a neve, ami ősi szilfaerdőre utal. Nevét a későbbi Szilágyi major tartotta fönn, amely egyúttal a mai Gyálarét falu magja. Egy másik,. Fődvár nevű sziget emlékezetét Vedres István őrizte meg. Az öregtisza egyik, a tom­pái kanyarnál kiemelkedő részének a már említett Fehér part, máig is a neve: évszá­zadokon át egyik legfontosabb révhelye a szegedi Tiszának. A Tisza halászoktól számontartott, és megnevezett alsóvárosi partrészei: Kerekkü T Nemtudom (a Boszorkány szigettől délre, a túlsó parton), Kettősvíz (a Tiszának a jugo­szláv határnál elterülő szakasza), Krokodil (víz- és partrész a jugoszláv határ közelé­ben), Remény (a Boszorkányszigettől délre). Az Alsóváros „vízelőtti" utcanevei közül néprajzi, város- és művelődéstörténeti szempontból legjelentősebb a Palánkkal összekötő, már a középkorban is emlegetett Szentháromság utca (Piatea Sanctae Trinitatis), a XVIII. század folyamán kialakuld Segítő Boldogasszony út (a korábbi Boldogasszony sugárút őse, a végén elterülő Maria Auxilium Christianorum-kápolna, másként Mariahilf-kápolna után), a Borbás utca (itt volt az említett régi kórház), Sutú utca (olajsajtója után, mai félreértett neve: Szabad­sajtó utca), Középkapu utca (már volt szó róla), Fölhágó utca (a Felsőkapuhoz vezető­utca, a mai feltöltött Szent Antal utca), Ingen utca (régi vízállásos terület, amelyet ingyen osztottak ki házhelyeknek. Ma Alföldi utca), Sárköz (ma Dobó utca). Egyéb kisebb, régi, de jellegzetes utcanevek: Olajos, Nincski, Görbe, Csökély, Háromláb utca. Az illető utcákban törzsökös családok után nevezték el a Mása (ma Pásztor), Csízik (ma Röszkei), Mátyás és Pútyi (ma Délibáb), Kovács (ma Tompa), Deák (ma Harmat), Fazekas (ma Kisfaludy), Csonka (ma Világos), Varga (ma Nyíl), Fúrás (ma Füzes) utcákat. Mindezeket eltörölték és a mai semmitmondó neveket adták he­lyettük. Helytelen volt a régi Barátok terének Mátyás király térre változtatása, mert ezzel egy nem igazolt történelmi állítást is hangsúlyoztak, hiszen egyáltalán nem bi­zonyos, hogy az alsóvárosi templomot Mátyás építtette volna. Sikerült víz utáni elnevezések: Apáca, Barát, Boszorkány sziget, Araszt utca. Alsónyomás, Szentmihálytelek, Topolya, Ballagitó sor. Bálint Sándor ALSÓVÁROS, EIN STADTTEIL (= NIEDER- ODER UNTERSTADT) VON SZEGED Alsóváros ist ein alter noch auf das Mittelalter zurückgehender Stadtteil von Szeged, dessen Bevölkerung an den alten Volkstraditionen noch am meisten hängt. In dieser Arbeit werden topographische Fragen dieses Stadtteiles erörtert, dann alte Orts- und Gassennamen, Folklor­überlieferungen der gotischen Kirche dieses Stadtteiles besprochen und auch solche Redensarten und Sprichwörter angeführt, die für das Volksleben besonders charakteristisch sind. 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom