Liska András - Szatmári Imre: Sötét idők rejtélyei. 6-11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén - Tempora Obscura 3. (Békéscsaba, 2012)

Szelekovszky Márta: Avar kori telep- és temetőrészlet feltárása a Hajdú-Bihar megyei Furta határában. Előzetes jelentés

SZELEKOVSZKY MARTA AVAR KORI TELEP- ÉS TEMETŐRÉSZLET FELTÁRÁSA A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÚRTA HATÁRÁBAN ELŐZETES JELENTÉS A feltárásra 2010 nyarán került sor, az anyag feldolgozása jelenleg is folyamatban van, a tárgyak restaurálása is még csak részben készült el, ezért jelen dolgozat előzetes beszámoló­nak tekintendő. A MÓL Nyrt. Furta-Sas-T-1 gerincvezeték kijelölt nyomvonala több régészeti lelőhelyet is érintett, amelyek megelőző feltárására1 a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságát kér­ték fel. A munkálatokra 2010 júliusa és szeptembere között került sor. Az előzetesen elkészí­tett hatástanulmány szerint a Fúrta 7-Sasi-lapos I. lelőhelyen késő avar telep előkerülésére le­hetett számítani, míg a Fúrta 8, Dévánszki-dülő lelőhelyen néhány apró, a neolitikumra kel­tezhető kerámiatöredéket, valamint római császárkori, szarmata leletanyagot találtak a terep- bejáráskor. A feltárás során kisebb meglepetés ért minket, ugyanis kiderült, hogy a két, egymástól 267 méterre található, mocsaras csatornával kettéválasztott lelőhely minden bizonnyal összetarto­zik, egy szerves egységet alkotnak, alkottak, legalábbis az avar korban. A Fúrta 7-Sasi-lapos I. lelőhelyen (a vártaknak megfelelően) egy avar telep szélét találtuk meg, a Fúrta 8, Dévánszki- dülő lelőhelyen azonban a szarmata falu helyett minden bizonnyal a szomszédos, magasabb részen elterülő avar falu lakóinak végső nyughelyét nyújtó temetőt tártunk fel. Az ásatás ideje alatt, valamint a dokumentálás során még külön kezeltük a lelőhelyeket. A gázvezeték nyomvonala csak egy-egy szeletét érintette a lelőhelyeknek, ennek ellenére így is nagy szerencsénk volt. A feltárt 3419 m2-nyi területen a két lelőhelyen összesen 19 biz­tosan avar kori objektumot dokumentáltunk. 1 Mindkét lelőhelyről rövid jelentés: RKM 2010 - megjelenés alatt. 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom