Juhász Irén: A Vésztő-Mágori-domb (Békéscsaba, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006)

Turbános férfiarccal díszített párkány­részlet, hosszanti oldalán fonatos pal­mettával - Gesimsdetail, Männergesicht mit Turban, Längsseite mit geflochtener Palmette - Fragment of entablature, de­corated with the face of a man in a tur­ban, with a plaited palmette néhány hozzáépítés történt a 12. század végén. Ebben az átépített templommal kialakított kolostorban a 12. század végétől a 14. század végéig felte­hetően bencés szerzetesek éltek. A falak mellett és a templomot körülvevő szentelt földben (temető­ben) több mint kétszáz sírt tártunk fel. Ide temetkeztek a környező kis falvak lakói, a keleti részen épített, téglakeretes sírok némelyikében pedig talán az itt élt szerzetesek nyugodtak. A szerzetesek sírjából egy-egy erek­lyetartó mellkereszt került elő több évtizeddel ezelőtt, szőlő alá forgatás köz­ben. A keresztény vallás szellemében eltemetett középkori ember mellé már nem tettek halotti útravalót, ezért ezekben a sírokban csak néhány ezüst-, vagy bronzgyűrű, fülbevaló és vascsat volt. Közülük kiemelkedik egy arany, csüngős-ékköves fülbevaló, amelynek készítését a 10-11. század fordulójára lehet keltezni. Feltehetően olyan sírból került az omladék közé, a rendház keleti szárnyának déli részén, amelyik a legkorábbi templom körüli temetke­zéshez tartozott. A kolostorban élt emberek mindennapi életében használt tárgyak töre­dékeit is megtaláltuk: cserépedények (fazekak, bográcsok), vastárgyak (kés, kalapács, kulcs, stb.) töredékeit. A monostor épületeit a korra jellemző faragott kődíszítmények tagol­ták: geometrikus minták, stilizált növénymotívumok, állatalakok láthatók rajtuk. A sokszori átépítés és a későbbi korokban történt rombolás miatt ezeket építőanyagként beépítve vagy a törmelékben találtuk meg. A Csolt­monostor minden építkezési szakaszát képviseli néhány faragvány és más díszítőelem. A legkorábbiak a freskómaradványok, a körtemplom külső falsíkját tagoló féloszlopos bordák közül néhány és egy féloszlopfő. A kö­vetkező építkezés díszei voltak az ún. akantuszleveles oszlopfők, párkány­1-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom