Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai (Békéscsaba, 2005)

84 Összegzés becsülhetjük. Az összesítés, ha nem is eredmé­nyezett végleges és pontos számot, egyes vi­szonyításokhoz mégis jó támpontot nyújt. A kataszter címszavai által jelzett 237 egy­ház közül 166 régészeti lelőhely vagy régészeti adat, 161 pedig okleveles adat vagy neve által jelölt. A két csoport között természetesen átfe­dések vannak. 15 templomra egyéb adat utal. 14 azoknak a középkori templomoknak a szá­ma, amelyeknek közvetlenül a helyén vagy an­nak közelében áll a mai templom is. Az összesítés térképen való ábrázolása szin­tén tükrözi a számtalan bizonytalansági ténye­zőt, mégis jó alapot szolgáltat arra, hogy idővel a most kisebb-nagyobb pontossággal térképen is elhelyezhető templomok száma ugyanezen, vagy más alaptérképen bővíthető legyen (95. kép — térképmelléklet). Az összeszámolt egyházas helyek közül biz­tos történeti adatunk van 45-nek 21 -féle patrónu­sára. (A Csolt-monostorral kapcsolatban kettőt említettek.) Szűz Mária tisztelete 9, Szent Mik­lósé 7, Szent György és Szent Mihályé 4-4 eset­ben mutatható ki, a többieknél e szám mindösz­sze kettő vagy egy: Mindenszentek 2, Szent Márton 2, Szent András 2, a Szent Kereszt 2, Szent János 2 egyháznál mutatható ki; Szent Al­bert, Szent Benedek, Szent Elek, Szent Gellért, Szent Jakab, Szent Lőrinc, Szent Margit, Szent Móric, Szent Pál, Szent Péter illetve az Aposto­lok és a Szent Lélek tiszteletére pedig egy-egy épületet szenteltek. Ebből úgy tűnik, hogy Szűz Mária tisztelete után elsősorban a bizánci típu­sú szentek voltak a legnépszerűbbek az ide eső középkori településeken. Bizonytalan adatok szólnak még két Szent Imre, egy Szent Ágota, egy Szent Kereszt, egy Szent Margit és egy Szent Móric tiszteletére emelt épületről. Békés megyei középkori egyházas helyek ismert patrónusai 1. Apáti | Szent Miklós 1415 2. Bjisarág^ Szent Imre 1360 | 3. В éké s/kápolna Szűz Mária 1429 | i 4. : Békés/kápolna Szent Pál 1526 | : "5. Boldogfalva Szűz Mária ! 1510 (nevéből) 6. Bölcsi Szent György 1329 . 7. ' Csolt/monostor Mindenszentek Szűz Mária 1357 kőfeliratból (III. periódus) 8. Edeles Szent Márton 1357 9. Ege Szűz Mária 1518 10. Fancsika Szent Lőrinc 1448 11. Gellértegyház Szent Gellért 1456 (nevéből) :12. Gerla/plébánia Szent Miklós Г "Ï383 13. 1 Gyán(Köte-) Szent András "1 1229 14. Gyoma | Mindenszentek 1412 15. Györgyháza Szent György^ 1391 (nevéből) | 16. Gyula/plébánia Szűz Mária 1398 :17. "" Gyula/ferences Szűz Mária 1452" ' 18. Gyula/kápolna Szent Elek 1 ~ 1523

Next

/
Oldalképek
Tartalom