Héjjá Julianna Erika: Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája 1955-től 2014-ig - Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 7. (Gyula-Békéscsaba, 2016)

Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája

84 Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája 1955-től 2014-ig 510. Egy testvérmúzeum a régi Bihar földjén, Sarkadon. Néhány tanulsággal a biharkeresztesieknek = Itt és most. A Biharkeresztesi Múzeumbarátok évente 4 számban megjelenő kulturális, helytörténeti, honismereti tájékoztatója, (1998) 6. sz. 11-15. p. 511. Makói honvédek gazdasági és családi ügyei a városházán bejegyzett szer­ződések tükrében, 1848-1849 = Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. [Szerk. Halmágyi Pál]. Makó, [Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága], 1998. 63-70. p. (A makói múzeum füzetei; 90.) 512. Megfigyelések a parasztpolitikusok és a népi írók öltözködéséről = A Csongrádon, 1995. szeptember 15-17-én tartott Viselet és társadalom, avagy A ruha teszi az embert című tanácskozás előadásainak kivonata, az ott elhangzott sorrendben és mellékletekkel. [Szerk. Szűcs Judit]. Szeged-Csongrád, [Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága], 1998. 48-50. p. Ism.: Pávai Éva H, 27. (1999) 5. sz. 112-113. p. 513. Nyolcvan éve viseli újra a városi címet = Békés Megyei Nap, 5. (1998. szept. 19.) 220. sz. 7. p. Békéscsaba. 514. A protestáns egyházak autonómiája körüli politikai küzdelmek a Bach- korszakban = A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14. 3. köt. Szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit. Bp.-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Rt., 1998. 1749-1754. p. 515. Utószó és kitekintés = Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepíté­se a Dél-Alföldön, 1843-1844. [Szerk. Blazovich Fászló]. Szeged, [Csongrád Megyei Levéltár], 1998. 249-252. p. (Dél-alföldi évszázadok ; 10.) 1999 516. Komáromi Sándor - Szabadkígyós. A Wenckheim-kastély és a park. [Szerk. Priszter Szaniszló]. S. 1., Tájak Korok Múzeumok Egyesület, 1999. 16 p. (Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára ; 613.) 517. Békés a magyar századokban. Bevezető szavak Molnár Ambrus könyvéhez = Molnár Ambrus: Békés pusztulása és újjászületése. Egy református mezővá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom