Bárdos Zsuzsa: Betűvetők konok akaratjáról - Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 2. (Békéscsaba, 2014)

Az irodalmi hagyományok megőrzése és közkinccsé tétele - Irodalmi kaleidoszkóp orosházi színekkel

24 Az irodalmi hagyományok megőrzése és közkinccsé tétele készülhetett el mind a tíz kötet, de közöttük sorjázik Erdei Ferenc: Futóhomok, Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Az egyszerre közéleti és irodalmi mozgalom szülte alkotások: Illyés Gyula: Puszták népe, Kovács Imre: Néma forradalom című szociográfiájával együtt Darvas József: A legnagyobb magyar falu, Egy paraszt­család története. Féját a vidékünkről szóló művéért nemzetgyalázás címén perbe fogták. Móricz Zsigmond író időkön átívelő ítéletként ugyanakkor a követke­zőket írta a Pesti Naplóban: „Harsogó elmerültségben olvastam ma egy könyvet, s egyórai olvasás után azon kaptam magamat, hogy ég az arcom. Egyre jobban, ahogy a könyvbe beljebb hatoltam: a szégyen égett az arcomon. A szégyen az egész magyar életért, hogy ez lehetséges, és a szégyen, hogy én életemben valami mást is csináltam, mint ezt a lehetetlenséget kutattam volna.” Féja 1945-1956 között Békéscsabán könyvtáros. Hagyatékának egy részét a Békés Megyei Irodalmi Gyűjtemény őrzi Orosházán. Életművének újabb kiadását, levelezésének közzétételét az emlékét hűségesen és kiváló felkészültséggel őrző fia, Féja Endre vállalta. A Különös karnevál szerzője Fedor Ágnes. Születését az orosházi anyakönyv 1909. december 30-ra teszi. Fischer Sándor földhaszonbérlő és Bauer Ilona második leánygyermeke: Eszter, a Rákóczi út 52. szám alatt töltötte élete első időszakát. Apá­cáknál, majd Bécsben, ezt követően a Notre Dame de Sion francia nyelviskolában ké­pezte magát. A szokások ellenében állást keresett, miközben rajzolni tanult. Dr. Gros­ser Jenővel, az Orosházi Takarékpénztár vezérigazgatójával kötött házasságot, de nyugtalan természete, önmegvalósításának szándéka Franciaországba vitte. Pestre visszatérve az orosházi Rajki Józsefnél szobrászkodott,Jaschik Álmos mellett rajzolt, a bécsi Hertha Bucher keramikustól tanult. Mégis a toll mellett maradt. 1934-ben a Pesti Naplóhoz került. Mellette írogatott a Délibábnak, a Színházi Életnek, az Esti Ku­rírnak is. A zsidóüldözés maga tapasztalta helyi borzalmainak számadása a Különös karnevál című regénye. (2004-ben Orosháza újra kiadta a könyvet, Faludy György előszavával, Bárdos Zsuzsa utószavával.) Fedor Ágnes második férje gróf Wesselényi Miklós, az árvízi hajós unokája. Mellette is forgathatta a tollat: 1945 után a Haladás, a Kis Újság, a Képes Világ, 1957-től a Nők Fapja, 1960-tól a Neue Zeitung, 1963-tól a Magyar Nemzet munkatársa. Fia, az Orosházán 1949-ben érettségizett Grosser (Geszti) Pál is újságíróként dolgozott. Fedor Ágnes 1990. december 24-én távozott közülünk. Kötetei: Négy gyerek meg egy oroszlán (ifjúsági regény, elbeszélés, vers, 1943), Sárga nárcisz (versek, 1945), Különös karnevál (regény, 1947), Nincs mit fel­vennem! (illemtan, Radó Zsuzsával közösen, 1947), Állatóvoda (mesekönyv, 1956), A primadonna feltámadása (regény, 1957), Vidám jellemtan kezdőknek és haladóknak 12 leckében (Kovács Judittal és Osváth Katalinnal közösen, 1958), Karola és kora (re­gény, 1972), Három dáma rámában (kisregények, 1980), Életveszélyes nagymamakép (regény, 1985). 1962-ben Kovács Judittal közösen írott televíziós játéka, a „Menekülés a börtönbe” Cannes-ban az Eurovízió nagydíját nyerte el. Özvegy menyasszonyok

Next

/
Oldalképek
Tartalom