A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. (Békéscsaba, 2011)

S. Turcsányi Ildikó: Dokumentumok a Békés-Tarhosi Énekiskola (1946-1954) életéről

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) 311-356. Dokumentumok a Békés-Tarhosi Énekiskola (1946-1954) életéről dr. Gyarmath Olga hagyatékában- S. Turcsányi Ildikó ­2007. június 13-án, 83 évesen elhunyt dr. Gyarmath Olga nyugalmazott gim­náziumi tanár, a Tarhosi Énekiskola egykori pedagógusa, a Békés-Tarhosi Baráti Kör titkára, később alelnöke. Kérésének megfelelően hagyatékának egy része, mintegy 500 db értékes dokumentum, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum tör­téneti gyűjteményébe került. Gyarmath Olga 1923. szeptember 27-én Zalaegerszegen született, Nagyvára­don szerzett tanítói oklevelet. A háború alatt családjával Ausztriába menekült. Salzburgban egy bőrgyárban dolgozott kétkezi munkásként. 1947-1954 között Gu­lyás György hívására a Tarhosi Énekiskola tanára lett. Az Énekiskola feloszlatása után a Dunántúlon vállalt munkát, közben Budapesten magyar-történelem tanári szakos egyetemi diplomát szerzett, a nyelvtudományokból doktorált. 1977-ben visz- szatért Békésre, a Szegedi Kis István Gimnáziumban tanított. Segítője volt a Békés- Tarhosi Zenei Napok szervezőgárdájának. A Békés-Tarhosi Baráti Körnek titkára, később alelnöke; a BÉTAZEN keretében működő „Szép Magyar Beszéd” tanár­továbbképző tanfolyam szervezője, előadója lett. 2001-ben jelent meg önéletrajzi indíttatású könyve, „Tudsz-e Tarhosért lelkesedéssel dolgozni?” címmel. Munkás­ságát, életművét 1989-ben Békés Városért kitüntetéssel, 2004-ben a Magyar Köz­társaság Bronz Érdemkeresztjével ismerték el. Múzeumunkba került hagyatékának legértékesebb része a Gulyás György ál­tal alapított, az ország első állami ének- és zenei általános iskolája rövid működési idejéből (1947-1954) származó dokumentumanyag. A Kodály-elveken alapuló isko­la a vidéki tehetséges gyermekeket kívánta felkarolni. „A békéstarhosi iskolaalapí­tás azt a célt szolgálta, hogy felkutassa az arra érdemes zenei tehetségeket, főleg a vidéki gyerekeket, és biztosítsa számukra a tanulás, a zenei képzés és továbbtanulás lehetőségét” - ahogyan maga Gyarmath Olga vallotta.1 Az évtizedeken át megőrzött iskolai füzetek, dolgozatok, rajzok a diákok mindennapi életét mutatják be, míg a tanmenetek, tanári feljegyzések, meghívók, tájékoztatók, egyéb hivatalos iratok az iskola működéséről tudósítanak. E pótolhatatlan értékű iratanyag egyes darabjait igyekszünk ezúttal ismertetni, lehetőleg kronologikus rendben.1 2 A dokumentum természetétől, tartalmától függően esetenként annak teljes szövegét is közzétesszük, 1 GYARMATH 2001. 25. 2 Ezúton köszönöm lektoromnak, Bencze Lászlóné dr. Mező Juditnak lektori véleményében adott hasznos jótanácsait, szíves támogatását. 311

Next

/
Oldalképek
Tartalom