N. Varga Éva, Szatmári Imre szerk.: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 32 (Békéscsaba, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2008)

Gyarmati Gabriella: Lajstrom. Békés megye művészeti élete a második világháború befejezésétől napjainkig

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 32 (2008) 257-308. LAJSTROM. BÉKÉS MEGYE MŰVÉSZETI ÉLETE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉTŐL NAPJAINKIG - Gyarmati Gabriella ­Prológus Békés megye képző- és iparművészetét természetes módon az eklektika jel­lemezte az elmúlt évtizedekben, s ekképpen írhatjuk le a napjainkban játszódó tör­ténéseket is. Országosan vagy nemzetközileg is elismert, közkedvelt művészek és önmaguk zártságában esetleg raktáraknak, mappáknak (egyéb tároló- vagy tárhe­lyeknek) dolgozók, a kvalitás és az ismertség között lévő legkülönbözőbb konstellá­cióval jellemezhető alkotók együtt rajzolnak hiteles képet térségünkről. A kényszerűen a teljesség igénye nélkül készült összeállítás - hisz a téma jó­val szerteágazóbb, mint amennyi ezen összesűrített feldolgozásban közölhető - az alkotókon keresztül definiálva kísérli meg körvonalazni a felölelt időszak művészeti törekvéseit és történéseit. Előtérbe kerülnek az egyéni orientációk és vállalások, s háttérbe szorulnak az alkotókörök, a művésztelepi mozgalmak, a rokon profillal bí­ró társaságok és szerveződések. A vizsgálat dominánsan területi elosztás szerinti tematikája többirányú, így központi szerepbe kerül egy-egy életmű, máskor a stí­lusváltozás folyamata vagy az azonos témaválasztás visszatérő megjelenése. Magam is belátom, hogy e leltárszerű gyűjteményben talán túlontúl sokszor engedtem érvényesülni saját értékrendem, de mivel a témának nem első feldolgozó­ja vagyok, inkább a máshogy látást (mint kiindulási alapot, valamint a megközelítés módszerét) és a korábbi közlésektől eltérő pontokat (tartalmi vonal) igyekeztem elő­térbe helyezni. Lássuk az előzményeket... Időrendben először Dér Endre próbálkozott a megyeszékhely művészeti életé­nek feldolgozásával, amelyet Képzőművészet Békéscsabán címmel adott közre 1970­ben, amit önálló tanulmánykötet követett 1998-ban Párbeszéd a művészetről címmel. 1 Cs. Tóth János művészeti író, egykor a Tevan Kiadó, majd a Gyulai Vár­színház, jelenleg pedig a Móra Könyvkiadó igazgatója 1998-ban közölt egy Békés­csaba képzőművészeit és néhány iparművész tevékenységét tárgyaló vázlatot Haan Antal és Munkácsy Mihály életművének elemzésével kezdődően az 1960-as évek­ben született generáció működésének ismertetéséig. 2 A kötet jellegéhez igazodva az ' Dér Endre: Párbeszéd a művészetről. Dél-alföldi művészportrék. Szeged, 1998. [156]. 1 Cs. Tóth János: Békéscsaba képzőművészeti kislexikona. In: Käfer István - Köteles Lajos (szerk.): A művelődés évszázadai Békéscsabán. Békéscsaba, 1998. 885-928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom