Czeglédi Imre: Munkácsy ősei és rokonsága (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 31. (Békéscsaba, 2007)

Az apai ág: a Liebek roly pénzügyminiszterhez úgy, amint Emil megírta Munkácsynak 1873-ban: „.. .Kineveztetésem a pénzügy minisztertől, Kerkápoli ő méltóságától függ." 88 5. kép. Munkácsy Emil (11.11) első feleségével és gyermekeivel. Elöl: Emilia és Sándor, középen Mária Mint édesapja, ő is Eperjesre nősült. 1872-ben vette el Greskovics Máriát, Greskovics András uradalmi tiszttartó árváját. Házasságukból három gyermekük érte meg a felnőtt kort: Mariska, Sándor és Emilia. Felesége 1885-ben elhunyt, 1887. szeptember 15-én Mezőkeresztesen házasodott újra: nevelőapjának, Reök Antalnak unokáját, a nála 29 évvel fiatalabb Hofmann Júliát (25.41.5) vette el. Gyermekei és második felesége közel azonos korúak lehettek. 1894-ben Miskolcon szerepelt pénzügyi biztosként, s éveken át itt éltek. 1900 körül helyezték át Nagybecskerekre. Később Pestre kerültek. Előbb a Fehérvári úton, majd az Alkotás utca 18. sz. alatt laktak. A pénzügyminisztériumból ment nyugdíjba. 89 1920. május l-jén halt meg, pontosan húsz évvel Munkácsy halála után. Felesége fél évszázaddal élte túl. Egyedül maradván visszaköltözött Borsodba, s a Reök birtokon élt Mezőkeresztesen a Liebek késői leszármazottainál. Százéves korában ­közel hét évtizeddel Munkácsy halála után! - az újság és a televízió felfedezte Munkácsy Mezőkeresztesen élő sógornőjét, s riportok készültek róla. A következő évben, 1970. ápri­lis 16-án 101 éves korában halt meg. 90 MNG Adattára 3056/1930/27. L. a 60. jegyzetet! Mezőkeresztesi róm. kat. egyház anyakönyve. 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom