Czeglédi Imre: Munkácsy ősei és rokonsága (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 22. Békéscsaba, 2001)

Az apai ág: a Liebek Munkácsy anyagilag kisegíthette Emilt, mert novemberben írt második levelében Emil megköszöni. Miska kérésére beszámol eddigi életéről nyolcoldalas levelében. 82 Az 1873. évi kolera megviselte az ő családját is: egy gyermeke meghalt, felesége kigyógyult, de a járvány idején „az orvosok csak nagy összegekért voltak megnyerhetők", s ő uzsoraka­matot vett fel. Most látja, hogy a kamatot sem tudja fizetni, visszafizetéséhez kér segítséget Miskától. Emil levelei arról tanúskodnak, hogy alig tarthatta a kapcsolatot a Reök családdal, különben többet tudhatott volna Miskáról. Munkácsy jobban volt értesülve: „Emil mindig finánc" - írja 1865-ben Reök István Munkácsynak, aki tehát tudhatta, hogy Emil pénzügy­őr lett. 83 1870-ben azonban így ír róla nagybátyja: „Emilről semmit sem tudok - Anti sem." 84 1874-ben Emil kiküldetésben járt Pécsett, s meglátogatta Reök Lajos nagybácsit is, aki rögvest értesítette erről testvérét, Reök Istvánt: „... nem győzte dicsérni (Reök Lajos ­Cz. I.), hogy milyen módos, milyen szakavatott munkájában, mily értelmes. Sietek ezt ve­led tudatni, mert tudom, örülni fogsz neki, mert örültem én is. Sorsával megvan elégedve, előléptetést remél" - írja Reök István Munkácsynak. 85 Ilyen előzmények után jön el 1874 szeptembere, amikor Munkácsy és felesége Reök bácsi békéscsabai birtokán töltenek másfél hónapot, s itt jön létre az a családi összejövetel, amikor Emil újra láthatta Miskát -jó húsz év után. 1875-ben megjött Emil előléptetése is: Bártfán lesz pénzügyi biztos, és a következő évtizedekben a kassai igazgatóság területén tölt be biztosi állásokat. 1876-tól Lőcsén élt, s itt található 1887-ben is. 86 Emil biztossá való kinevezésére másképp emlékezett vissza 1965-ben máso­dik felesége, Hofmann Júlia: „Még Wekerle volt a miniszterelnök, s az én uram csak felügyelő - pedig régen elő kellett volna léptetni. Mondtam Emil­nek, szóljon Miskának. Szólt is, de Miska vonakodott, és én kértem meg, hogy beszéljen... Erre Miska megveregette az arcomat. 'Okos asszony vagy te, Juliska! - ezt monda nekem. így nevezték ki Emilt, de ez Miskának nem került pénzébe." 87 Bizony, a 96 éves Juliska néniben a tények és az emlékek keverednek. Nincs jogunk feltételezni, hogy Juliska kérése nem történt meg, minden bizonnyal így volt, s Munkácsy dicsérete is elhangzott - de más ügyben. A valóság ugyanis az, hogy Emil már pénzügyi biztos volt, amikor Hofmann Júliát feleségül vette. 1875-től pénzügyi biztosként szerepel a névtárakban ­Juliska ekkor még 6 éves volt - s nem Wekerle miniszterelnökhöz kellett folyamodnia, aki csak 1892-ben lett miniszterelnök, hanem Kerkápoly Ká­82 Uo. 3056/1930/29. *•' Levelek Munkácsyhoz - Munkácsytól. (Válogatta és jegyzetekkel ellátta Czeglédi Imre.) Békéscsaba, 1976. (A továbbiakban: Levelek.) 2. levél. A kézirat: Munkácsy Mihály Múzeum történeti adattára, 1394-1976. 84 Levelek: 15. levél. * 5 Levelek: 69. levél. Sí> Munkácsy Emil pénzügyi biztosságának forrásai a megfelelő névtárak. Az Emil családjára vonatkozó születé­si, halálozási időpontok többsége Illésné Szabó Éva (28.46) - Munkácsy Sándor unokája - családi iratai alapján. 87 Szemes Piroska: "Sok szép emlék, de sok-sok baj is..." (Beszélgetés Munkácsy Emil özvegyével, a 96 éves Hofmann Juliskával). Nők Lapja, 1965. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom