A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 2. (Békéscsaba, 1973)

†Banner József: Elek község német személynevei

1. táblázat A családnevek gyakorisága A három évtized 1881—90 1905—14 1935—44 Összesen ossz. bejegyzéseinek %-ában 1. Strifler 141 133 71 345 6,3 Ruck 119 115 62 296 5,4 Niedermayer 92 109 55 256 4,6 Braun 96 101 44 241 4,4 5. Wittmann 95 101 31 227 4,1 Mahler 57 89 49 195 3,5 Brandt 53 66 34 153 2,8 Zielbauer 60 61 23 144 2,6 Post 46 61 32 139 2,5 10. Hoffmann 35 63 24 122 2,2 Klemm 59 38 25 122 2,2 Reisz 54 47 17 118 2Д Bender 39 45 32 116 2,1 Tremmel 54 38 17 109 2,0 15. Ament 46 38 22 106 1,9 Bauer 54 35 12 101 1,8 Engelhardt 28 46 27 101 1,8 Hack 30 43 27 100 1,8 Singer 32 33 22 87 1,6 20. Zellner 39 26 21 86 1,6 Jäger 32 42 11 85 1,5 Stumpf 34 24 23 81 1,5 Hammer 23 31 19 73 1,3 Schneider 32 20 15 67 1,2 25. Schimpl 27 27 12 66 1,2 Durst 16 24 25 65 1,2 Leist 27 25 11 63 1,2 Schreyer 27 22 12 61 1Д Geisel 20 29 8 57 1,0 30. Walthier 36 13 7 56 1,0 Zeitler 15 27 13 55 1,0 Keresztnevek A keresztneveket 10 éves időegységekben vizsgálom 1734-től. Az 1734-től 1805-ig terjedő hét évtizedet teljes egészében feldolgoztam. A XIX. századból három évtizedet emeltem ki: egyet a század elejéről (1805—14), egyet a század közepe tájáról (1841—50) r egyet pedig a század utolsó harmadából (1881—90). A XX. századból két évtizedet vizsgá­lok: 1905-től 1914-ig és 1935-től 1944-ig. Az egyes időszakokat igyekeztem úgy megvá­lasztani, hogy azok részben kövessék a falu gazdasági és társadalmi életében bekövetkezett fordulópontokat is (úrbérrendezés, belterjes árutermelés, fokozódó polgárosodás stb.) r és egyben kellően utaljanak a közbeeső hosszabb időszakok tendenciáira is a névadásban. A vizsgált 12 évtized férfi- és női névanyagának néhány jellemző adatát a következő két áttekintő táblázat tartalmazza (2a és 2b táblázat). A névváltozat szó itt és a következőkben is a névadás összes előforduló változatait jelöli, azaz az egytagú keresztneveken kívül a két és három névből álló keresztneveket is. (Pl. négy külön-külön névváltozat a János, a János György, a György János és a János József). 6 190

Next

/
Oldalképek
Tartalom