Szakáll Sándor - Papp Gábor: Az Esztramos-hegy ásványai (Topographia Mineralogica Hungariae 5. Miskolc, 1997)

A legnagyobb esztramosi barlangok kalcium-karbonát kiválásairól (Kraus Sándor)

1. ábra. Cseppkövek hegyitej bevonattal; Földvári-barlang. Fig. 1. Dripstones covered with moonmilk; Földvári Cave. szintben hegyitej (moonmilk) rakódott (1. ábra). Ez a hazai barlangokban ritka kiválás tisztán kalcit anyagú mikro kristály ai tűs megjelenésűek. A következő fázisban ismét borsókő képződött nagy felületen és megindult az egy­re erősebb cseppkövesedés, ami a barlang legnagyobb részén befedte a régebbi kiválá­sokat. Az üreg fótéjén ma is erős visszaoldódás tapasztalható, ami a karnyi vastagságú függőcseppköveket is eltüntette. 2. A Rákóczi-barlang Magyarországon ritka, hogy egy barlang csupán néhány hatalmas önálló teremből álljon, pedig ez a keveredési korróziós üregesedés egyik jellemző formaeleme. A termek alja mélyen lenyúlik a karsztvízszint alá, két tavat hozva létre. A kiválásokkal rendkívül dúsan és változatosan borított falak miatt ez az Esztramos - jelenleg ismert - legszebb barlangja. Az üregek bővülése során a kőzetben lévő - korábbi képződésű - kalcit- és limoniterek kipreparálódtak, több helyen kissé kiállnak a falból. A kiválások többsége A légtérben keletkezett, bár jelentős magasságig megemelkedett vízszintet bizonyítnak az apadási színlők és a vízfelszínen képződött kalcitlemezek felhalmozódásai. Mindezek általában néhány tized mm nagyságú, megnyúlt kalcitkristályokból épülnek föl. A falfe­lület néhány bemélyedésében és az egyik kiálló limonitos telér üregében cm-es nagyságú heliktitek nőttek, gyakran csoportosan. Ezek közül a leghosszabb példány eléri a 14 cm-t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom