Papp Gábor - Szakáll Sándor - Weiszburg Tamás szerk.: Az erdőbényei Mulató-hegy ásványai (Topographia Mineralogica Hungariae 1. Miskolc, 1993)

Az erdőbényei Mulató-hegy üregkitöltő ásványtársulásának általános jellemzése (Szakáll Sándor)

1. ábra. Az erdőbényei üreglcitöltő ásványok valószínűsíthető kiválási sorrendje. Fig. 1. Succession of the cavity filling mineral paragenesis of Mulató Hill, Erdőbénye

Next

/
Oldalképek
Tartalom