Papp Gábor - Szakáll Sándor - Weiszburg Tamás szerk.: Az erdőbényei Mulató-hegy ásványai (Topographia Mineralogica Hungariae 1. Miskolc, 1993)

Az erdőbényei Mulató-hegy járulékos ásványai (Szakáll Sándor - Kovács Árpád)

5. ábra. Gömbös kassziterit kristályhalmazok magnetitben lévő ilmenit táblákon. (Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel) Fig. 5. Cassiterite, globular crystal aggregates grown on ilmenite platelets in magnetite. (Scanning electron micrograph) Sn t r 2 4 6 8 KeV 6. ábra. A kassziterit energiadiszperzív röntgenspektruma. Fig. 6. Energy dispersive X-ray spectrum of cassiterite.

Next

/
Oldalképek
Tartalom