Rémiás Tibor szerk.: Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében (Bódvaszilas-Miskolc, 2002)

Helységnévjegyzék

HELYSÉGNÉVJEGYZÉK Torna megye települései Bél Mátyás (1730 körül) felsorolási rendje szerint, kiegészítve és az 1905. évi helynévtörzskönyv alapján FELSŐ JÁRÁS PROCESSUS SUPERIOR Torna (Túrna nad Bodvou) Áj (Háj) Ajfalucska (Hacava) Barka (Borka) Lucska (Lucka) Kovácsvágása v. Kiskovácsvágása (Kovácová) DernŐ (Drnava) Hárskút (Lipovník) Jablonca (Silická Jablonica) Körtvélyes (Hruáov) Szádalmás (Jablonov nad Tornau) Tornagörgő (Hrhov) Méhész (Vceláre) Szádudvarnok (Dvorníky) Szádelő (Zádiel) Zsarnó (Zarnov) Tornaújfalu (Turnianska Nová Ves) Tornahoruáti (Chorváty) Bódvavendégi (Host'ovce nad Bodvou) Hidvégardó ALSÓ JÁRÁS PROCESSUS INFERIOR Becskeháza Tornabarakony Bódvalenke Tornászén tandrás Bódvarákó Tornanádaska Komjáti Bódvaszilas Szögliget Derenk Szin Szinpetri Jósvafő Szilice (Silica) Borzova v. Szádvárborsa (Silická Brezová) Dobódél Perkupa Varbóc Tornakápolna Szőlősardó Teresztenye Égerszög

Next

/
Oldalképek
Tartalom