Marjalaki Kiss Lajos: Történeti tanulmányok (Miskolc, 1987)

Marjalaki Kiss Lajos tudományos tevékenysége: - 10. A miskolci főutca topográfiája 1817-ig

A „Regestrum'' névsora­1. Domus Abbatis de Tapolcza 2. Ambrosii Borbaii 3. Andreáé Bakos 4. Relictae Galoffy 5. Heremitaxurn. 6. Pauli Gombos. 7. Ambrosii Matey 8. Relictae Petri Balogh 9. Benedieti Sándor 10. Matthaei Vörös 11. Stephani Tibólth 12. Joannis Fánchy 13. Stephani Nagy 14. Stanislai Bárczay 15. Joannes Latsa 16. Joannis Balassa 17. Chrístophori Serafin Uj város in eodem oppido Miskolcz 1. Domus Michaelis Penny 2. Joannis Chiko 3. Antonii Nagy 4. Petri Tauda Az 1563. évi Ictj. >m (regestrum) a nemesi telkekről A Regestrum értelmezése és az elírások javítása: 1. A Tapolcai Apát háza. Az 1504. évtől mindig ugyanazon a helyen. Házszáma: Kossuth utca 2. 2. Borbély Ambrus. 3. Bakos András. 1562-ben Szerafin Kristóf nyugat felőli házszomszédja. Mai jelzése: Széchenyi u. 7. 4. özvegy Golopi-né. 5. Sajóladi pálosok telke. 27. kötél. Ma: Széchenyi u. 40. 6. Gombos Pál. Miskolc főbírája 1557-ben. Széchenyi u. 3—7 táján. 7. Máthé Ambrus. Nemesi telke a Piacon volt, s a XVII. században a Dőry-család kezére került. Helye Gombos Pál szomszédságában kereshető, azonosnak látszik az 1702-es kötélben, a 17. sz. kötelékében említett Dőry Bálint telkével. Tehát Széchenyi u. 1. 8. özvegy Balogh Péterné. 9. Sándor Benedek. ' (A diósgyőri vár tisztviselője.) 10. Vörös Máté és 11. Tibolt István szántóföld tartozék nélküli házbirtokosok. 12. Fánchy János, a várúrnő rokona. 13. Nagy István. 14. Bárczay Szaniszló, Hejőcsabán birtokos. 1690-ben és 1702-ben nemesi kúriája Dőry András szomszédja kelet felől. Helye a Széchenyi utca 12. sz. 15. Latsa János. 16. Balassa János, rokon. 17. Szerafin Kristóf kúriájának helye. Sokszor tárgyalt. Mostani házszáma: Széchenyi utca 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom