Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén-Feld István: B.-A.-Z. megye várai az őskortól a kuruc korig (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 5. Miskolc, 2007)

Irodalom

m IPOLYI A., 1863. = IPOLYI ARNOLD: Magyar régészeti krónika. In: Archaeologiai Közlemények. 3. 1863. 167­179. IPOLYI A., 1866. = IPOLYI ARNOLD: A kunok Bél-bárom-kúti máskép apátfalvi apátsága és XIII. századi egyházának leírása. In: Archaeologiai Közlemények. 6. 1866. 1-59. IPOLYI A., 1873b. = IPOLYI ARNOLD: Egy hazai vidék (Heves és K.-Szolnok megyék) őskori régiségleletei és középkori műemléki vázlata. In: Ipolyi Arnold magyar műtörténelmi tanulmányai. Budapest, 1873. /Ipolyi Arnold kisebb munkái 1./ 469-511. ISTVÁNFFY M., 1867. = ISTVÁNFFY MIKLÓS: Magyarország története 1490-1606. Fordította: Vidovich György. Debreczen, 1867. IVÁNYI B., 1926. = IVÁNYI BÉLA: Göncz szabadalmas mezőváros története. /A debreceni Tisza István Tudományos Társaság kiadványai. II. k. 2-3. fiizet./ Karcag, 1926. (Reprint: Miakolc, 1988.) JAKUCS L., 1961. = JAKUCS LÁSZLÓ: Aggtelek és környéke útikalauza. 2. átdolg. ésbőv. kiadás. Budapest, 1961. JÁRÁSI L., 1992. = JÁRÁSI LŐRLNC: A regéci vár és környéke. H.n. [Miskolc], 1992. JOÓ T., 1968. = JOÓTLBOR: A szendrőládi romról. In: Műemlékvédelem. 12. 1968. 100-103. JOÓ T., 1977. = JOÓ TIBOR: A regéci vár. In: A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 16. (1977.) 29-35. JOÓ T., 1979. = JOÓ TIBOR: A sajóládi pálos kolostor. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 17-18. (1978­1979.) 131-165. Joó T. - ZSÓRY J., 1975. = Joó TIBOR - ZSÓRY JÓZSEF: Tolcsva műemlékei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 13-14. (1975.) 211-240. JOÓ T., 1978-1979. = Joó TLBOR: Kastélyok és kúriák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 17. (1978-1979.) 30-37. JOÓ T., 1992a. = JOÓ TLBOR: Rákóczi-kastély, Felsővadász. In: Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes mű­emlékjegyzéke V. Hernád völgye-Encs környéke. Szerk. Szabadfalvi József, Cseri Miklós. Miskolc, 1992. 16-17. JOÓ T., 1992b. = JOÓ TLBOR: Melczer kastély - Kéked-Alsókéked. In: Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes mű­emlékjegyzéke V. Hernád völgye-Encs környéke. Szerk. Szabadfalvi József, Cseri Miklós. Miskolc, 1992. 34-35. JUHÁSZ E., 1998. = JUHÁSZ ERZSÉBET: Beszélgetések Tárcaírói. Tarcal, 1998. KALICZ N., 1957. = KALICZ NÁNDOR: A Herman Ottó Múzeum ásatásai és leletei 1957-ben. In: A Herman Ottó Múzeum Evkönyve. 1.(1957.) 166-168. KALICZ N., 1958. = KALICZ NÁNDOR: Régészeti kutatások és leletek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1958-ban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 2. (1958.) 129-132. KALICZ N., 1960a. = KALICZ NÁNDOR: Védett telepek, erődítések problémája Észak- és Kelet­Magyarországon a bronzkor kezdetéig. In: Régészeti Dolgozatok az ELTE. Régészeti Intézetéből. 2. Budapest, 1960. 33-44. KALICZ N., 1960b. = KALICZ NÁNDOR: Tiszalúc-Dankadomb (BAZ. megye). In: Az 1960. év régészeti kutatásai. Budapest, 1960. /Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 14./ 26-27. KALICZ N., 1960c. = KALICZ NÁNDOR: Über die Frage der befestigten Siedlungen in Nord- und Ostungarn bis zum Beginn der Bronzezeit. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tomus. II. Budapest, 1960. 251-260. KALICZN., 1962. = KALICZ NÁNDOR: Északkelet-Magyarország korabronzkora és kapcsolatai. (Tézisek). In: Régészeti Dolgozatok az ELTE. Régészeti Intézetéből. 4. Budapest, 1962. 1-23. KALICZ N., 1967. = KALICZ NÁNDOR: A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. In: Archaeologiai Értesítő. 94. 1967. 3-19. KALICZ N., 1968. = KALICZ NÁNDOR: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Budapest, 1968. /Archaeologia Hungarica 45./

Next

/
Oldalképek
Tartalom