A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. (Miskolc, 1983)

A MISKOLCI Ói HERMAN OTTÓ MÜZEUM KÖZLEMÉNYEI ~ TARTALOM FÖLD RAJ ZINÉV-GYŰJTÖK TANÁCSKOZÁSA 1 Harmattá János: A földrajzinév-tanácskozás elé 4 Kálmán Béla: A mai helynevek nyelvjárási és történeti tanulságai 8 Szathmári István: A földrajzi nevek tanul­sága 10 Kováts Dániel: A közszói elemek funkciója zempléni helynevekben 19 Imre Samu: A földrajzinév-tanácskozás zár­szava ORSZÁGOS ÜVEGTÖRTÉNETI TANÁCSKOZÁS 21 Veres László: Az üvegtörténeti kutatások helyzete Magyarországon 26 Katona Imre: Sovánka István és a gyertyán­völgyi huta 34 Szalay Zoltán: Gondolatok a történeti üveg­anyag restaurálásához RÉGÉSZETI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 37 Simán Katalin: Kó'eszközleletek Borsod­Abaúj-Zemplén megyében (1978-1982) 50 Csorba Csaba: Nyiry Dániel régészeti mun­kássága 57 Joó Tibor: A rásonysápberencsi református templom TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 73 Németh Györgyi: Sárospataki manumittáló levél 1618-ból 76 Dobrossy István: Szőlőkultúra és bordézsma a tapolcai apátság 16-18. századi göröm­bölyi, tapolcai és mindszenti birtokain 84 Tóth Péter: Borsodi és miskolci ötvösök mesterjegyei 1820-ból 90 Tok Miklós: Elmélet és gyakorlat a selmeci akadémia pedagógiájában 94 Goda Gertrúd: A „Mi ketten" téma korai megjelenése egy Derkovits-szénrajzon NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEK 99 Petercsák Tivadar: Településtörténeti adatok Filkeházáról 105 Páll István: Adatok a Bodrogköz népi épít­kezéséhez 113 Cseri Miklós: Kisgyőr népi építkezése 123 Viga Gyula: Néhány szempont az állattartás marginális területeinek vizsgálatához 127 Magyari Márta: Állattartás két Ung-vidéki fa­luban 132 Molnár Ágnes: Az égetett mész értékesítése Aggteleken 138 Nagy Géza: Adatok Karcsa cserekereske­delméhez 144 Farkas István: Adatok a szerencsi „állások" életéhez 146 Balázs Géza: Tiszadorogmai adatok a vessző feldolgozásához 156 Kriston Vízi József: Halottas búcsúztatók Borsodbótáról és Upponyból 166 Erdei Sándor: A vendiuszjárás (fendiázás) emléke a zempléni Baskón és Mogyoróskán KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 171 Hankóczi Gyula: A Matyó Múzeum jelene és jövője 173 Csorba Géza: Megnyitó beszéd a Ferenczy Noémi emlékkiállításon 174 Domokos Pál Péter: Megnyitó beszéd a Magyar népi hangszerek című kiállításon 176 Kováts Tibor: Egy festett matyó láda tisztí­tása, konzerválása és restaurálása

Next

/
Oldalképek
Tartalom