Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlékjegyzéke 1. Miskolc és környéke (Miskolc, 1992)

AVASI REFORMÁTUS TEMPLOM MISKOLC M Miskolc belvárosa fölött az Avas oldalában már a 14. században állt a Szt. István nevét viselő plé­bániatemplom, amelyet 1411 -ben bővítettek. Eb­ből az épületből csak részletek maradtak, így a nyugati torony csonkja, mert 1480 körül a temp­lom gyökeres újjáépítésen esett át. Az új épület háromhajós, keletéit, hálóboltoza­tos csarnoktemplom lett, a hajóval megegyező szélességű, a 12-szög öt oldalával záródó körüljá­rós szentéllyel, támpilléres tömeggel, változatos mérművű ablakokkal, északi oldalán kápolnákkal és több gazdag, gótikus részlettel. Külsejében a templom nagyrészt ezt az állapotot őrzi, az oldal­kápolnák nélkül, belseje azonban jelentősen megváltozott. Egy 1544-es török támadás kö­vetkeztében ugyanis a templom kiégett, boltozata beomlott. Az 1560-as években már református szertartásra épült újjá. A korábbi karcsú, nyolc­szögű pilléreket megerősítették, négyzetes alap­rajzúvá alakították át, a közéjük boltozott félköríves árkádsor fölé famennyezet került. Ek­kor készült a ma is álló fedélszék is. Ezek után már csak kisebb mértékben változott az épület; a déli oldali ravatalozó 1760 körül, az északi neogót cin­terem 1816-ban készült, miután az északi kápol­nákat és sekrestyét lebontották. A nagy nyugati tornyot is előirányzó neogótikus átalakítási terv nem valósult meg. Az épület legutóbbi helyreállí­tását az OMF 1982-ben fejezte be. A templomba a nyugati kapun át is bejuthatunk, a két kápolna közötti egykori toronyaljon keresz­tül. Az öt magas pillérpár által tartott jelenlegi fa­mennyezet 1778-ban készült. A 15. századvégi boltozatnak csak lenyomatai, bordaindításai ma­radtak. Épségben látható 11 csúcsíves és két ki­sebb kerek mérműves ablak. Az északnyugati ká­polnában, az egykori torony falának tövében kis kiállítás mutatja be a templom történetét. A 18. századi festett berendezés több darabja is megte­kinthető itt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom