A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. (2004)

Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén megyében I.

Horváth Richárd 2001 Adatok a Szapolyaiak északkelet-magyarországi felemelkedéséhez. In: Analecta Mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Ti­bor. H. n. 99-112. Joó Tibor—Zsóry József 1975 Tolcsva műemlékei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XIII-XIV. 211-240. Juhász Erzsébet 1998 Beszélgetések Tárcaírói. Tarcal. 211. Kalicz Nándor 1957 A Herman Ottó Múzeum ásatásai és leletei 1957-ben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. I. 166-169. 1958 Régészeti kutatások és leletek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1958-ban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. II. 129-132. 1960a Védett telepek, erődítések problémája Észak- és Kelet-Magyarországon a bronzkor kezdetéig. In: Régészeti Dolgozatok az ELTE Régészeti Intézeté­ből. 2. Bp. 33-44. 1960b Tiszalúc-Dankadomb (B.-A.-Z. megye). In: Az 1960. év régészeti kutatá­sai. Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 14. Bp. 26-27. 1960c Über die Frage der befestigten Siedlungen in Nord- und Ostungarn bis zum Beginn der Bronzezeit. In: Annales Universitatis Scientiarum Bpiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tomus. II. Bp. 251-260. 1962 Északkelet-Magyarország kora bronzkora és kapcsolatai. (Tézisek). In: Ré­gészeti Dolgozatok az ELTE Régészeti Intézetéből. 4. Bp. 1-23. 1967 A kora bronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. In: Archaeologiai Értesítő. 94. 3-19. 1968 Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Bp. (Archaeologia Hungarica 45.) Kalicz Nándor-Makkay János 1977 Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene. Bp. 122. (Studia Archaeologica VII.) Kántor Mihály 1933a Pacin. In: Gulyás József-Kántor Mihály: Sárospatak és vidéke. Bp. 223­224. (Magyar városok monográfiája XII.) 1933b Révleányvár. In: Gulyás József-Kántor Mihály: Sárospatak és vidéke. Bp. 224. (Magyar városok monográfiája XII.) Karácsonyi János 1995 A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Reprint kiadás. Bp. Kassai EmK. = A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. I-II. Kassa, 1904. 475, X., 480-905. Kemenczei Tibor—K. Végh Katalin 1966 A Herman Ottó Múzeum leletmentései és ásatásai az 1965. évben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. VI. 403^07. 1969 A Herman Ottó Múzeum leletmentései és ásatásai az 1967-ben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. VIII. 505-514. Kiss Gábor 1984 Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Bp. 1984. (Utazások a múltban és a jelenben) 225

Next

/
Oldalképek
Tartalom