A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 41. (2002)

MIZSER Lajos: Családnevek Cserépfaluban (1700-1974)

Ambruzs < Ambrus < Ambrosius, Apostol, Arnóth < Arnold (de lehet puszta hely­ségnév is, Borsod m.), Ádám, Bálás < Balázs < Blasius, Benedek < Benedictus, Bernáth, Boldizsár, Demjén < Damianus, Dénes < Dionysius, Dienes: a Dénes név régies alak­változata, Domonkos < Dominicus, Ferencz, Filep ~ Fülep ~ Fülöp < Philippus, Gyenes: a Dénes név népies, régies alakváltozata, Illés ~ Illyés < Ilias, Imre, Jakab, Jordán ~ Jordány (ma csak ragadványnévként él, ejtve: jordá), Jónás, József, Károly (világi sze­mélynév is lehet), Kolumbán < Columbanus (idegen is lehet), László, Lénán ~ Lenhart < Leonard, Lőrincz, Marton < Martinus, Máté, Mátyás, Menyhárt < német Meinhardt, Orbán, Péter, Román < Romanus, semmi köze sincs a román népnévhez - a hangalaki azonosságon kívül -, hiszen ebben a formában csak a 19. század elejéről lehet kimutatni, Szaniszló, Szórát, Urbán: az Orbán régibb, idegenes alakja. 2. Egyházi személynév rövidült, képzett alakja Andó < András, Bartók < Bartalom 'Bertalan', Bartus < ua., Benke < Benedek, Benkő < ua., Bérezi < Bertalan, Berta < ua., Bóna < Bonifác, Bónis ua., Dancs < Dániel, Dankó < Dániel (szlovák is lehet), Deme < Demeter, Demecs < ua., Dósa ~ Dózsa < Dávid, Gacsó < Gál, Gábor, Geller < Gellért, Gere < Gergely, Gerecs < ua., Gonda < Konrád (német is lehet), Gyűrik < György, Igó < Ignác, Imri < Imre, Imricze < ua., Ince < Innocentius, Kacsó < Kálmán, Kandid, Káló < Kálmán, Kandó < Kandid, Kelé < Ke­lemen, Koczán < Cantianus, Koncz < Konstantin (ruszin vagy keleti szlovák is lehet, kevéssé valószínű a 'húsdarab, zsákmány' jelentésű szó), Laczkó < László, Lázok < Lázár (szlovák is lehet), Lökös < Lőrinc, Markó < Márk (esetleg a horvát Markó), Mártha < Márton (a Márta név nagyon kései előfordulása kizárja, hogy ez a nevünk ún. anyanév lenne), Mató < Máté (a mató 'részeges' közszó nem tartozik ide), Matyi < Má­tyás, Miké < Miklós, Pete < Péter, Petencz < ua., Pethő < ua., Pongó < Pongrác, Pónus < ua., Pósa < Pál, Samu < Sámuel, Sebe < Sebestyén, Sebők < ua., Sie (írva még: Sije, Silye) < Sylvester, Sike < ua., Taba < Tabód < Theobald, Tankó < Tamás, Tóbi < Tóbiás, Zsebő < Sebestyén. 3. Az anya neve Az egész magyar nyelvterületen meglehetősen ritka. Többnyire akkor fordul elő, amikor az özvegy családfővé lép elő. Áfra, Ilka: inkább valószínű az Ilona, kevéssé az Illés. 4. Világi személynevek Ezek kissé gyanúsak. Az eredettel kapcsolatban nincsenek fenntartásaink, de a ne­vek egy része lehet puszta helynévi eredetű is (NB! a helységneveink igen jelentős há­nyada személynévi eredetű): Batta, Czene, Cséke, Boda, Bodó, Bozó: német eredetű személynévből alakult magyarrá, Edőcs, Kós ~ Koós (ilyen név van a csehben is), Kosa (Bereg megyében igen gyakori), Makó < Makár (de puszta helységnév is lehet), Potor, Rádó (puszta helységnév is lehet), Sándor, a bibliában ugyan előfordul, de jelentéktelen személyek neveiként (Pál apostol levelei), Szent Alexander tisztelete kései, és nálunk nem volt ismert, Szemere (Szemere Bertalanról van szó, így a helységnévi eredet szóba sem jöhet), Ugrón. 5. Patronimikum képzős nevek A szláv, a germán nyelvekben gyakori, a magyarban ritkább, hogy a leszármazást jelölik (az \-A. pont bizonyítja, hogy ez a ritkább - nemcsak Cserépfaluban, hanem 326

Next

/
Oldalképek
Tartalom