A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 33-34. (1996)

FEHÉR József: A bodrogolaszi kincslelet

A BODROGOLASZI ARANYPÉNZLELET FEHÉR JÓZSEF Az 1990. év numizmatikai és történeti szenzációja volt a bodrogolaszi (Borsod­Abaúj-Zemplén megye, Hegyalja kistájegység) kincslelet. A valószínűleg 200 darab aranypénzből álló lelet - melyet eddig még kiderítetlen okból rejtett el tulajdonosa - a tavaszi szántás során került elő a Bodrog folyó partjától kb. 150 méterre. A 200 darabból sajnos csak 72 darab került a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum gyűjteményébe: 54 db beszolgáltatással, 3 db vásárlással, 7 db a rendőrségi eljárás so­rán, 8 db az utólagos régészeti ásatás eredményeként. A leletanyag tudományos feldol­gozása eddig még nem történhetett meg, mert a találók - megszegve a muzeális értékek védelméről alkotott törvényeket - a nagyobb hányadot orgazdák, külföldi kapcsolatok útján értékesítették, illetve - nem ismervén fel történeti és eszmei értékét - szétszórták, elkótyavetyélték. A szinte kifogástalan állapotban megmaradt pénzek színtiszta aranyból készültek a XV-XVI. századi Magyarországon, illetve Ausztria, Salzburg, Karinthia, Boroszló, Danzig pénzverdéiben, valamint Csehországban. Az aranypénzek 1438 és 1556 között keletkeztek s a következő uralkodók pénzki­bocsátását reprezentálják: Habsburg Albert, I. Ulászló, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, illetve Salzburg Michael, Salzburg Ernest, Salzburg Mattháus, Boroszló Balthasar, Münsterberg Joachim, Danzig Zsigmond felira­túak. „E korból ilyen nagyságrendű leletet nem ismerünk, a XVI. századi gazdaságtör­ténet (kereskedelem-, pénz-, ipartörténet) egyik legfontosabb forrása... A lelet még töre­dékében is jelentős, így a nemzetközi kutatás is számolni fog vele..." - írta Gedai István szakértői véleményében, 1990 szeptemberében. Ez a tanulmány elsőként tesz kísérletet az aranypénzlelet értékelésére, vizsgálván az elrejtés lehetséges okait, történelmi idejét és helyét, az előkerülés körülményeit, s szót ejt a múzeumi etikáról és a muzeális értékek védelméről alkotott törvényeink alap­vető hiányosságairól is. Az aranypénzlelet históriája 1990 májusában a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum baráti körének egyik tagja hívta fel a figyelmünket arra a szóbeszédre, miszerint Bodrogolasziban aranypénzeket találtak volna. Numizmatikával is foglalkozó, hozzáértő ember lévén felajánlotta, hogy utánajár a hírnek, igaz-e. Biztatásomra nemsokára eredménnyel is járt: május 28-án 3 db aranypénzzel tért vissza a múzeumba, melyeket 20 ezer forintért vásárolt meg. Ennek fele sem tréfa, vettük komolyra a dolgot, hozzárendeltem fotós-technikus-műszaki képzett­séggel is rendelkező kollégánkat, járjanak végére a dolognak. A pénzeket eladó bodrog­olaszi fiatalember azonban húzódozott az információk átadásától, szinte bujkált, 117

Next

/
Oldalképek
Tartalom