A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 27. Tanulmányok a 70 esztendős Végvári Lajos tiszteletére. (1989)

SÜMEGI György: A képíró, Simonyi Antal

A KÉPÍRÓ SIMONYI ANTAL SÜMEGI GYÖRGY Simonyi Antal (1821-1892) fotográfus, „a hazai fényképezés egyik úttörő egyéni­sége". 1 A magyarországi fotótörténet és fotószakírás a múlt századi legelsők sorában, az úttörők között tartja számon, ott, ahol a fényképezés magyarországi kezdeteiről és továbbfejlődéséről van szó. Föltalálóként (pl. pillanatfelvételi találmányáért 1855-ben, a párizsi világtárlaton aranyérmet kapott) és kitűnő portréfényképészként, arcképfotós­ként ismerik, ismertetik. Kevésbé közismert, hogy ő az egyike azoknak, akik a festést, a festői pályát cserélték föl, hagyták oda az új találmányért, a fotográfiáért. „A festő-fényképészek között azon kevesekhez tartozott, aki nem tért vissza többé az ecsethez, hanem végig kitartott az újonnan választott hivatás mellett, s abban tudományos alapossággal elmélyedve, szakmájának alkotó művészévé vált". 2 Simonyi 1821-ben született Kecskeméten. Apja városi tanácsnok volt, 3 1848-ban országgyűlési képviselő. Simonyi Antal középiskoláit szülővárosában végezte, majd Pesten, a mérnöki karon folytatta tanulmányait. Ezzel párhuzamosan német, olasz és francia nyelveket tanult. Egyetemi tanulmányai mellett Pesten valamelyest gyakorlatot szerzett a festészetben is. 1841-ben végzett, 1842-től egy évig a bécsi akadémia antik rajzosztályára járt. Az akkori akadémiai rajzoktatásnak - a tanító, korrigáló „mesterek", festő- és rajztanítók mellett - legfőbb tényezője a klasszikus művek tanulmányozása. Ez is kétféleképpen volt lehetséges. Közvetlenül, legtöbbször másolatkészítés során, hiszen így lehetett igazán ellesni, behatolni egyénileg is a régi mesterek fontos műveibe. Másik módszer az eredeti műről, művekről készített másolatok tanulmányozása. E nemben fontos közvetítő a metszet, amely kicsinyítve, de arányaiban hűségesen mutatja be az ismert műalkotásokat, fontos kompozíciókat. Ilyenekkel bőségesen találkozott Simo­nyi bécsi tanulóévében, ahogy erről később maga is megemlékezik: „A bécsi St. Annái (festészeti) akadémia könyvtárában temérdek kincs, roppant metszetvény gyűjtemény található; 15 év előtt igen gyakran s kegyeletes figyelemmel lapozgatám e gyűjteményt, s a metszetvények temérdekségét innét ismerem. A legjelesb festészek művei többször, s különféleképp sorozva megvannak. Itt arcképgyűjteményt, amott bibliai képeket 1. Szakács Margit: Simonyi Antal a hazai fényképezés egyik úttörő egyénisége. Cumania III. História. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1975. 249-261. 2. Szakács i. m. 249. 3. Simonyi Antal apja, Simonyi János (1784-1853) Katona Józseffel is kapcsolatban volt. Nyitrai Pál 1812-ben, Katonához írott leveléből: „Ha a Simonyival valahol összejöhetne mostan, igen szeretném, mert egynehány napok előtt jelentettem neki, hogy venne nekem kalapot, de észre nem vettem, hogy ily hamar elmenjen Pestre". Idézi Miletz János: Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. Bp. 1886. 44-45. 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom