A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 24. (1986)

TÖRTÉNETI, IRODALOM- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK - ifj.TÚRY József: A miskolci Gőztáglagyár RT. Kőedény- és Kályhagyára története

A MISKOLCI GŐZTÉGLAGYÁR RT. KŐEDÉNY- ÉS KÁLYHA GYÁRA TÖRTÉNETE IFJ.TÚRY JÓZSEF A Miskolci Gőztéglagyár Részvénytársaság Kőedény-.és Kályhagyára megalapítása Túry József nevéhez fűződik. A kerámiához, illetve agyagiparhoz való kapcsolata és ér­deklődése bizonyára onnan ered, hogy családjának felsőbányai ága, amely aranybányá­szattal foglalkozott, a bányászat melléktermékét, egy plasztikus agyagot, kezdte fel­használni fazekasáruk készítésére, ami végül is a családban a fazekasipar megalapításához vezetett. A família Csepregi Károly ága foglalkozott először fazekassággal s az o műhe­lyükben, Felsőbányán, ragadta el a Túry család apraját-nagyját az agyag, korong és tűz „varázsló" ereje. A Miskolci Gőztéglagyár igazgatósága 1911. év augusztus 22-én hívta meg Túry Jó­zsefet igazgatójának, aki akkor mint a Miskolci Erzsébet Fürdő ügyvezetője a fürdő továbbfejlesztésén dolgozott. Az első években — a háborús években is — Túry József a vállalat két miskolci — Gyöngyvirág utca végén lévő, valamint a hejőcsabai és a göröm­bölyi - telepeit fejlesztette, modernizálta s a termelést felfokozta. A telepek gyártmányai voltak: kézi- és géppel sajtolt falitéglák, lyukasztott és üreges tégla, boltozati tégla, fal­burkoló dísztéglák és alaktéglák minden formában, valamint sima és hornyolt fedél­cserepek és alagcsövek. Ezek az építészeti kerámiák kiváló minőségük és szép piros színük miatt keresettek lettek egész Észak-Magyarországon. Előrelátható volt, hogy a csabai kapui téglagyár telepe bele fog esni Miskolc város terjeszkedési vonalába. A nyitott agyagbányák óriási gödröket, az anyagot fedő réteg felhalmozása kis hegyeket képeztek. Ugyanakkor az agyagréteg leapadt. Mindezek hozzá­járultak a téglagyártás csökkentéséhez, majd végleges beszüntetéséhez. 1918-ban Túry igazgató megnyerte a téglagyár vezetőségét a csabai telepen egy edénygyár megindítására. (Az igazgatósági tagok között volt Koos Soma, Koos Miksa volt miskolci edénygyáros bátyja, aki különös érdeklődést mutatott a terv iránt.) A munka hamarosan megkezdődött és Túry József maga vezette a szervezési munkálatokat, a gyár­tás technológiájának kidolgozását, anyagbeszerzést és kísérletezést. A szárítószínekből modern munkahelyek létesültek, korongosműhely szárítóáll­ványokkal. A meglévő üzemképes Hoffman-féle körkemence, ami jó állapotban volt, egyelőre a Görömbölyön gyártott és idefuvarozott áru égetésére lett használva. Ugyan­ebben a kemencében lettek kiégetve a téglával és fedélcseréppel együtt az új edénygyárnak első termékei, a mázatlan virágcserepek is. Úgyszintén az első művészi terrakotta darab, egy 3 méteres, agyagból megmintázott propeller és turulmadár, mely a miskolci repülőtér főbejáratát díszítette. A kemencében zárt tokokban máz és angobe kísérleteket végeztek. 153

Next

/
Oldalképek
Tartalom