A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 21. (1982)

L.WOLF Mária–SIMÁN Katalin: A Herman Ottó Múzeum ásatásai és leletmentései 1980-1982

A Herman OTTÓ MÜZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1980-1982 L. WOLF MÁRIA-SIMÁN KATALIN Abaújalpár—Aranyos völgy (encsi járás) Erdőbénye és Abaújalpár között az országút Nagy-Murga alatti szakaszának ÉK-i oldalán a 176,6 m-es magassági pont környékén, az Aranyos patak íve által határolt enyhe lejtésű tisztáson a vízmosás oldalában neolitikus települési nyomok vannak. A 80—100 cm mélységben levő két helyen is észlelt égetett paticsréteg valószínűleg házat jelez. A tisztás­tól É-ra eső dombtetőn a szántásban szórványosan atipikus őskori cserepek, kovaszilán­kok és néhány apróbb obszidián-rög volt. A dombtól ÉNy-ra levő szántó K-i felén igen sok különböző méretű obszidián gumó és néhány kovaszilánk volt. A lelőhelyet Lázár István mutatta meg. Bácskay Erzsébet, T. Bíró Katalin, Kalicz Nándor, Losits Ferenc Abaújszántó (szerencsi járás) Abaújszántótól D-re, a Tállyáról jövő országút mellett, azon a részen, ahol az or­szágút és a vasút közötti terület a legkeskenyebb, a szántásban kb. 50 X 50 m-es területen neolitikus cserepeket és obszidiánpengék töredékeit találtuk. Losits Ferenc Abaújvár—Vár (encsi járás) Az ispánsági vár belső területén 1976—1981. években folyt a középkori esperesi templom és a körülötte fekvő Árpád-kori temető feltárása. 1981-ben döntés született a XI. századi templomrom visszatemetéséről és a temető feltárásának befejezéséről. Elvégez­tük a templomrom teljes felmérését, alaprajzot és metszetrajzot készítettünk a falmarad­ványokról. A XXXIII. szelvényben még feltártuk a legalsó sírréteget (777—786. sír). Ezek többsége bolygatott, melléklet nélküli temetkezés volt. A XL—XLIII. szelvényben csak a sírok szintjéig mélyítettünk 1979-ben, a leomlott templomfal törmelékrétegét tártuk fel. 1980-ban szünetelt a kutatás a vár területén. Idő és pénz hiányában ezekben a szelvények­ben már nem kezdtük meg a sírok feltárását. A templom és a temető területén nyitott összes szelvényt visszatemettük. A VI. ötéves terv folyamán a vár belsejében levő település szondázása lesz feladatunk. 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom