A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 17-18. (1979)

GÁDOR Judit–HELLEBRANDT Magdolna–SIMÁN Katalin: A Herman Ottó Múzeum 1977. évi ásatásai és leletmentései

A Herman OTTÓ MÚZEUM 1977. ÉVI ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 109 kori telepet sértettek meg. A helyszínen zóki és gávai cserepeket, kovaszilán­kokat gyűjtöttek. A leletek bekerültek a megyei Herman Ottó Múzeumba. Ltsz. 78.4.1—29. Vizsoly-Barát dűlő (encsi j.) Lukács István (Lakik: Hernádcéce, Árpád u. 58.) jelentette, hogy Vizsoly község északi végénél, a tsz-majornál, a műhely mellett, emésztőgödör ásása­kor csontvázat találtak. Szabó Sándor encsi tanár és a találók elbeszélése szerint a csontváz zsugorított helyzetben volt. Tá: Ny—K. A koponya arccsontja előtt volt két bögre és egy tál, amely bütykös volt, de a felvételkor szétporlott. A váz mélysége 3,25 méter. A műhely építésének alapozásakor is találtak cson­tokat, de egyébre, mellékletre nem emlékeznek. A leleteket behoztuk a mú­zeumba. A bronzkor füzesabonyi kultúrájába tartoznak. Ltsz. 78.14.1—14. (Hellebrandt Magdolna) Vizsoly- óvoda Az óvoda fala megrepedt, és a támfal építésekor, 130 cm mélységben Király Ferenc tanár későközépkori cserepeket gyűjtött. A helyszínen mi is találtunk kerámiát a hányott földben. A réteg kevert. (Hellebrandt Magdolna) 1978 Abaújvár — Vár (encsi járás) Az abaújvári földvárban tovább folytattuk az 1976-ban megkezdett temp­lom körüli temető feltárását. Újabb 120 sír, valamint a templom ÉNy-i olda­lánál egy nagyméretű ossarium (csontgyűjtő) részlete került elő. A sírokban kevés melléklet: 3 nyílhegy és néhány hajkarika volt. A templomtól É-ra ásott szelvényekben a legalsó sírok alatt egy, a temetkezés idejénél korábbi keletke­zésű település nyomaira bukkantunk. Nagyméretű gödrök részleteit tártuk fel, melyek feltöltése sok állatcsontot, Árpád-kori edénytöredékeket tartalmazott. A gödrök rétegződésében erős égésnyomok mutatkoztak, egyikben egy tűz­hely maradványait sikerült feltárnunk. A templomtól DNy-ra, mintegy 100 m távolságra fekvő területen a vár­belső településrendszerének kutatása céljából végeztünk tájékozódó feltárást. Egy kb. 19 x 10 m-es területet kutattunk meg. Két különböző típusú kemencét, több gödröt, hosszanti árkok részleteit, valamint építmények tartószerkezetére utaló cölöplyukakat és karólyukakat tártunk fel. Bár ezzel az ásatással az épít­mények szerkezete és funkciója még nem vált tisztázhatóvá, az itt talált nagy mennyiségű és többszörös rétegződésű állatcsont- és kerámia-anyag a vár tartós betelepültségére utal. A leletek a Herman Ottó Múzeumba kerültek. Az ásatás költségeit a Herman Ottó Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum fedezte. Az ásatáson Lovász Emese, Wolf Mária és Wellisch Márta egyetemi hallgatók vettek részt. (Gádor Judit) Alsóvadász (encsi járás) Illés István alsóvadászi lakos bejelentette, hogy a község határában, attól nyugatra a temető szomszédságában levő Várdombon földmunka során cse-

Next

/
Oldalképek
Tartalom