A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 17-18. (1979)

GÁDOR Judit–HELLEBRANDT Magdolna–SIMÁN Katalin: A Herman Ottó Múzeum 1977. évi ásatásai és leletmentései

A Herman OTTÓ MÚZEUM 1977—1978. ÉVI ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI GÁDOR JUDIT—HELLEBRANDT MAGDOLNA—SIMÁN KATALIN 1977. Abaújkér (encsi j.) Király Ferenc jelentette, hogy Abaújszántó fölött a Szerencs patak völgyé­ben, a Gyürtetőn levő Ördögsziklával szemben az abaújkéri szántóföldek szélén két lelőhelyen talált őskori cserepeket és pattintékokat. A leleteket behozta a múzeumba. Ltsz. 78.19.1—5. Abaújvár-Vár (encsi j.) 1977. július 12.—szeptember 28-ig az abaújvári földvár belső területén folyt a kutatás. Az 1976-ban megkezdett templomrom teljes feltárása megtörtént. A templomon kívüli területen újabb 71 sír került elő, XII— XV. századi mellék­letekkel. A kő alapozású, kváderkövekből épített, félköríves szentélyzáródású templom teljes belső hossza 16 méter, a hajó hossza 10,5 méter. A hajó belső szélessége 7 méter. A hajó Ny-i szakaszában pillérpárokat találtunk. A templom bejárata a D-i oldalon feltételezhető. A templom belsejében, különösen a pillé­rek közötti szakaszon és a feltételezett bejárat közelében beomlott téglaboltozat nyomait figyelhettük meg. A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke­rültek. Konzultáns Nováki Gyula volt. A szintvonalas térképre történő bemérését Sándorfi György végezte. Az ásatáson részt vett: Fidrám Tiborné, a Herman Ottó Múzeum restaurátora, Lovász Emese, Wolf Mária, Wellisch Márta egye­temi hallgatók. (Gádor Judit) Aggtelek (edelényi j.) Dénes György (Budapest, VITUKI) a barlang felett a felszínen, körülbelül egy négyzetméternyi területen későbronzkori cserepeket gyűjtött egy kisebb építkezés által megbolygatott helyen. Ltsz. 78.15.1—14. Alsóberecki-Répáshomok (sátoraljaújhelyi j.) Dankó Katalin régész jelentette, hogy Alsóberecki-Répáshomok lelőhelyen bronzkori urnák kerültek elő. A falu körülbelül húsz éve homokbányának használja a területet. Szebényi Miklós (Alsóberecki, Kossuth u. 6.) helyi lakos 1970-ben homokot termelt, s akkor akadt két darab urnára, három darab tálra, egy kis bögrére, és több cseréptöredékre. A leletek közvetítéssel kerültek a sárospataki Rákóczi Vármúzeumba, majd a területileg illetékes megyei Herman Ottó Múzeumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom