A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 16. (1977)

CSÓKÁS János–GÁBOR Judit–GYULAI Ákos: Geofizikai módszerek az archeológiai kutatásban

GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN CSÓKÁS JÁNOS—GÁDOR JUDIT—GYULAI ÁKOS A felszín alatt elhelyezkedő archeológiai tárgyak fizikai sajátságai eltérnek a környező talajétól. Felszínen végzett geofizikai mérésekkel megmérhetők azok a fizikai mennyiségek, amelyek a talaj és az archeológiai tárgyak fizikai paraméterei közötti eltérésre utalnak. Ezért alkalmasan kiválasztott geofizikai módszerekkel archeológiai tárgyak felkutathatók. A dolgozat épületmarad­ványok, sírok és vastárgyak geoelektromos és mágneses módszerrel történt fel­kutatásáról mutat be példákat. I. GEOFIZIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Elméleti Intézete, valamint Pápoc község Tanácsa kezdeményezésére a Nehéz­ipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszéke 1975. november 22-én archeo­geofizikai kutatásokat kezdett kísérleti jelleggel Pápoc község (Vas megye) XIII. századból fennmaradt műemlék temetőkápolnája mellett két kis területen geoelektromos és magnetométeres eljárással abból a célból, hogy az ott már elkezdett ásatások folytatásához további támpontot nyújtson. 1 A pápoci mérési tapasztalatok alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumi Igazgatóság (Herman Ottó Múzeum) közreműködésével Sály-Lator (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Rózsa u. 59. sz. 5132/15. hr. sz. telken vég­zett a Tanszék az említett két eljárással 1976. április 6-án további vizsgála­tokat kettős céllal. Az egyik az volt, hogy az előző évben feltárt és régészetileg térképezett, majd visszatemetett területen milyen indikációkat okoznak az ott­hagyott leletek és a talaj megbolygatása. A másik cél a még fel nem tárt terü­leten azokat a helyeket kijelölni, ahol régészeti tárgyak rejtőzhetnek a felszín alatt, illetőleg ahol nincsenek, tehát ahol a feltárás értelmetlen lenne. A méré­sekkel sikerült az említett kettős célt elérni. 2 Ezek után a miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti kutatásai keretében 1976. április 22-én, majd november 4—5., és 8—9-én már rutinszerűen történ-

Next

/
Oldalképek
Tartalom