A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1. (1957)

MARJALAKI KISS Lajos: A miskolci főutca topográfiája

126 MARJALAKI KISS LAJOS A „Regestrum" névsora: 1. Domus Abbatis de Tapolcza 2. Ambrosii Borbaii 3. Andreáé Balkos 4. Relictae Galoffy 5. Heremitairum. 6. Pauli Gombos. 7. Ambrosii Matey 8. Relictae Petri Balogh 9. Benedicti Sándor 10. Matthaei Vörös 11. Stephani Tibólth 12. Joannis Fánchy 13. Stephani Nagy 14. Stanislai Bárczay 15. Joannes Latsa 16. Joannis Balassa 17. Christophori Serafin Üj város in eodem oppido Miskolcz 1. Domus Michaelis Peliny 2. Joannis Chiko 3. Antonii Nagy 4. Petri Tauda Az 1563. évi lajstrom (regestrum) a nemesi telkekről A Regestrum értelmezése és az elírások javítása: 1. A Tapolcai Apát háza. Az 1504. évtől imindig ugyanazon a helyen. Házszáma: Kossuth utca 2. 2. Borbély Ambrus. 3. Bakos András. 1562-ben Szerafin Kristóf nyugat felőli házszomszédja. Mai jelzése: Széchenyi u. 7. 4. özvegy Golopi-né. 5. Sajóládi pálosok telke. 27. kötél. Ma: Széchenyi u. 40. 6. Gombos Pál. Mislkolc főbírája 1557-ben. Széchenyi u. 3—7 tóján. 7. Máthé Ambrus. Nemesi telke a Piacon volt, s a XVII. században a Dőry-család kezére Ikerült. Helye Gombos Pál szomszédságában (kereshető, azonosnak látszik az 1702-es kötélben, a 17. sz. kötelékében említett Dőry Bálint telikével. Tehát Széchenyi u. 1. 8. özvegy Balogh Péterné. 9. Sándor Benedek. (A diósgyőri vár tisztviselője.) 10. Vörös Máté és 11. Tibolt István szántóföld tartozék nélküli házibirtokosok. 12. Fánchy János, a várúrnő rokona. 13. Nagy István. 14. Bárczay Szaniszló, Hejőcsabán birtokos. 1690-ben és 1702-iben nemesi kúriája Dőry András szomszédja kelet felől. Helye a Széchenyi utca 12. sz. 15. Latsa János. 16. Balassa János, rokon. 17. Szerafin Kristóf kúriájának helye. Sokszor tárgyalt. Mostani házszáma: Széchenyi utca 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom