Wolf Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén (Borsodi Kismonográfiák 30. Miskolc, 1989)

ben Horuathy-i Miklóst. 68 Még ez évben horwathi Bálint Kazsók asszony­nak, aki a mondott Horuathba való Mihály leánya, kiadja apja birtokából az őt megillető részt. 69 1379-ben egy kupai birtokbeiktatáson homo regius Horuathy-i Sándor fia Dénes. 70 1401-ben Horuarhy-i Bálint fia Szaniszló átad az általa véletlenül megölt Horuathy-i Balázs gyermekeinek Ho­ruathy-i birtok részéből egy kúria helyet tartozékaival együtt. 71 1422-ben a Horváti család birtokol itt. 72 1423-ban a Horvátiak között folyt birtok­per kapcsán Horwathy határát megjárják, említik a kupai nemeseket és a Kupáról jövő utat. 73 1447-ben Csatóházával kapcsolatban említik Hor­wathi Demeter feleségét. 74 1477-ben a Figedi család Horvátiban bírt ré­szeiben másokat iktatnak be. 75 1478-ból újra a Horváti család itteni bir­toklásáról van adatunk. 76 1531-ben Horwati nemeseké, egy portát írnak össze, 1552-ben Horwathy Horwath Alberté, 3,5 portát írnak össze, terü­let „turcis subiectae" hódoltság. Ugyanez évben a dézsmajegyzékben is szerepel Horuath. 1553-ban Horwatty-Horwath nemeseké, 3,5 paraszt, 1,5 zsellér és 1 nemes porta van benne, hódoltsági terület. 77 1554-ben Horuati nemeseké 3,5 portát írnak össze benne, 1557-ben HorwatthoX újra Horwath Albert birtokaként írják össze. Horwathy szerepel az 1558­as dézsmajegyzékben, területe továbbra is „turcis subiectae". 1560-ban dézsmáját Bebek György hatalmaskodva beszedte és saját gagyi várába vitette. 78 1570-ben Horvathon 5 portát írnak össze, 1572-ben Horwath az Alaghi családé, 5 ép és 1 fél porta van benne. 1578-ban Horwathit deser­ta, üres faluként említik. Ugyanígy szerepel 1582-ben (Horuat deserta) is. 1588-ban csak nevét említik, Horwattj, a dikális összeírásban. 1596­ban Horuattjt felsorolják azok között a falvak között, amelyek „carent portis", nincsenek bennük porták. 68. A. IV. 505. 69. A. VI. 325. 70. Herman Ottó Múzeum, Kriston-család levéltára 1/4. 71. Zsigmond kori II. 1353. 72. Csánki D., 1890.1.226. 73. CSÁNKI D., 1890.1.209. 74. Herman Ottó Múzeum Kriston család levéltára I. 21. 75. Csánki D., 1890.1.225. 76. Csánki D., 1890.1.226. 77. BML XXXII/7. Dica, Abaúj; ez évből két összeírás is ránkmaradt, mindkettőben sze­repel Horváti. 78. BML XXXII/7. Dézsma, Abaúj 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom