Wolf Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén (Borsodi Kismonográfiák 30. Miskolc, 1989)

Rátka: 1251-ben IV. Béla elvette Bolyzlaustól és Sándortól, akiknek földje volt és vejének a Halicsi hercegnek adta. 459 1270-ben Füzérvár tar­tozéka. 460 Helye ismeretlen, többé nem szerepel. Sándorfalva: 1222-ben említenek egy Sándor falujából való em­bert. 461 Azonosítása, helye bizonytalan. Szerep: 1219-ben említik először. 462 Lehetséges, hogy a később emlí­tett Szurdokbénye ezzel azonosítható. Velcsenetelke: 1288-ban Wlchene fiai Túzsa föld szomszédosai. 463 1311 előtt Wechyna fia Albert, fia György feleségül vette Pányoki Dobou szolgájának leányát. 464 1320 előtt Serephil fia Aba fiai adománylevelet szereztek Velcsene telkére a királytól, de 1320-ban Dugownak ítélik, mert bebizonyítja, hogy vette ezt a birtokot Welchene unokájától. 465 1326-ban Velcsene házát más néven Tuzának mondják. Helye ismeret­len, lehetséges, hogy Túzsa része volt. Vereng: 1270-ben említik először Wereng ekkor a füzéri vár tartozé­ka. 466 1341-ben Telkibánya határjárásában említik Vereget. 467 1398-ban Füzér tartozékaként szerepel a Wereghi-i vámszedőhely. 468 1396-ban Tel­kibánya határjárásában ismét szerepel: Werengh. 469 Említik még 1454­ben is, mint a füzéri vár tartozékát, vámszedőhelyet. 470 1472-ben ugyan­csak vámszedőhelyként szerepel. 471 Többé nem említik, helye ismeretlen. 459. MOL Dl. 354. W XI. 373., vö. Györffy Gy., 1963. 134. 460. MOL Dl. 705. W. VIII. 256., vö. Györffy Gy., 1963. 134. 461. Váradi Regestrum 230. §. (258), vö. Györffy Gy., 1963. 138. 462. Váradi Regestrum 60. §. (217), vö. Györffy Gy., 1963. 147. 463. MOL Dl. 75246., vö. Györffy Gy., 1963. 155. 464. H. VII. 364 ua. A. I. 224., vö. Györffy Gy., 1963. 155. 465. A. I. 586-587., vö. Györffy Gy., 1963. 155. 466. MOL Dl. 71277. W. VIII. 256. 467. A. IV. 122., vö. Györffy Gy., 1963. 155. 468. Zsigmond kori I. 915. 469. Zsigmond kori I. 4230. 470. MOL Dl. 24541., vö. CsánkiD., 1890. I. 220. 471. Tört. Közi. Abaúj-Torna vm. III. 1912. 2. sz. 87. 144

Next

/
Oldalképek
Tartalom