Kamody Miklós: Észak-Magyarország hírközlésének története (Borsodi Kismonográfiák 22. Miskolc, 1985)

FÜGGELÉK POSTASZERVEK FELSOROLÁSA Tájékoztató: 1. A postaszervek osztályjelölésétől eltekintettem. 2. A posta-takarékpénztári kőzve ti tó'szolgálatnak csak kezdeti éveire utaltam, 1890-től valamennyi postaszerv végezte e szolgálatot. 3. A kis forgalmú posták telefonnal való ellátása zömmel 1905-1910 közt történt. Jel­lemzőnek az 1914. és az 1948-as előfizetői állományt tartottam. 4. A gyakori személyi változás miatt a vezetők nevét csak kivételesen említettem. A rövidítések jelentése: Mny. vagy Umny. = megnyitás, újra megnyitás időpontja Takp. = posta-takarékpénztári közvetítőszolgálat kezdete Táv. = távírószolgálat kezdete Távb. = távbeszélő-összeköttetést kapott Előfsz. = távbeszélő-előfizetők száma Tört. = a postaszerv történetére vonatkozó adatok ? = bizonytalan, megközelítő adat Abasár Mny. 1886. Takp. 1889. szeptember 1. Távb. 1914, Előfsz. 1914: 5, 1948: 10. Abaújkér Mny. 1950: ?. Abaújszánto Mny. 1857, Táv. 1881, Tört. Működése 1669-től kimutatható, amikor II. Ferdinánd főpostamestere Pakay Benedek jegyzékbe foglalja, mint Pozsony-Szatmár postavonalon levő postahelyet, 1890-1896 között kincstári hi­vatal, 1910-ben vasúti távírót kapott. Előfsz. 1914: 22, 1948: 26. Abaújvár Mny. 1877. Adács Mny. 1885. október 1. Távb. 1910, Előfsz. 1914 és 1948: 2. Aggtelek Mny. 1886, Távb. 1925. aug. 1. Tört. 1919. május 18-án Szarthory Kelemen cseh-szlovák postabiztos a Csehszlovák Köztársaság igazgatás alá vételét a hivatal szemlekönyvébe bejegyezte. Alacska Mny. 1947: ?. Aldebrö Mny. 1885, Távb. 1910, Előfsz. 1914 és 1948: l.Alsó­berecki Mny. 1887. Előfsz. 1948: 2, Umny. 1954. febuár l.Alsódobsza Mny. 1953. no­vember 1., Umny. 1956. december 7. Alsóvadász Mny. 1884. Alsózsolca Mny. 1869. Andornaktálya Mny. 1870, Távb. 1936, Előfsz. 1948: 5. Apc Mny. 1867. szeptember 5. Táv. 1894. május 10. Távb. 1908, Előfsz. 1914 és 1948: 10. Tört. Megnyitása egybeesett az Északi Vaspálya megnyitásával, majd ideiglenesen szünetelt, Umny. 1872. július 17. Arló Mny. 1886. Arnót Mny. 1950. május 15. Aszaló Mny. 1880. febuár 5. Előfsz. 1914: 4. Atkár Mny. 1905-1910 között, Távb. 1910, Előfsz. 1914: 3, 1948: 2. Ároktő Mny. 1885, Távb. 1890. Átány Mny. 1718 körül a Buda-Hatvan-Poroszló-Csege-Debre­cen—Kolozsvár postavonal 6. állomásaként, majd 1752-ben az állomást áthelyezték Boconádra, illetve onnan is tovább Tarnabodra. Umny. 1882, Távb. 1914, Előfsz. 1914: 1, 1948: 2. Baktakék (korábban Abaúj Bakta) Mny. 1880. október 17. Takp. 1889. szep­tember 1. Balaton Mny. 1930 őszén, Távb. 1938, Előfsz. 1948: 2. Bánhorváti Mny. 1884. április 2. Távb. 1909, Takp. 1887, Előfsz. 1914: 2. Bánréve Mny. 1872, Előfsz. 1914: 5, 1948: 7. Bátor (korábban Heves-Bátor) Mny. 1882, Takp. 1889. szeptember 1. Bekecs Mny. 1958. október 3. Bekölce Mny. 1947: ?. Berzék Mny. 1882, Takp. 1889. szeptember 1. Besenyőtelek Mny. 1868, Távb. 1910, Előfsz. 1914: 2, 1948: 'i.Bélapát­134

Next

/
Oldalképek
Tartalom