Gáti Csilla (szerk.): A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54., 2016-2017 (Pécs, 2017)

IN MEMORIAM - Kisbenedek Tibor: In memoriam dr. Vass Anna mikológus, muzeológus (1930–2016)

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54 609–618. Pécs, 2017 In memoriam dr. Vass Anna mikológus, muzeológus (1930–2016) Kisbenedek Tibor Janus Pannonius Múzeum, H-7621 Pécs, Káptalan utca 5. e-mail: tibor.kisbenedek@gmail.com Kulcsszavak : dr. Vass Anna, mikológus-muzeológus, makro- és mikrogombák tudo­mányos kutatása Keywords : dr. Anna Vass, researcher of mycologist-museologist, scientific research of macro and micro fungi Absztrakt Dr. Vass Anna mikológus–muzeológust, a Janus Pannonius Múzeum Természettudo­mányi Osztály egykori osztályvezetőjét 2016. november 7-én temette el Pécs Megyei Jogú Városa a városi köztemetőben. A gyászszertartáson közvetlen egyetemi és mú­zeumi kollégái búcsúztatták, prof. dr. Borhidi Attila akadémikus – az évfolyamtárs és egyetemi kolléga – emlékezett meg a barát és a munkatárs Vass Anna életútjáról és pályájáról, meleg szavakkal méltatta katolikus hite melletti mindenkori kiállását, se­gítőkészségét, az oktatásban és a kutatás terén elért szakmai eredményeit. Személye, munkássága előtt tisztelgünk életpályájának felidézésével. Bevezető Dr. Vass Anna mikológus-muzeológust, a Janus Pannonius Múzeum Termé­szettudományi Osztály egykori osztályvezetőjét 2016. november 7-én temet­te el Pécs Megyei Jogú Városa a városi köztemetőben. A gyászszertartáson közvetlen egyetemi és múzeumi kollégái búcsúztatták, prof. dr. Borhidi Attila akadémikus – az évfolyamtárs és egyetemi kolléga – emlékezett meg a barát és a munkatárs Vass Anna életútjáról és pályájáról, meleg szavakkal méltatta katolikus hite melletti mindenkori kiállását, segítőkészségét, az oktatásban és a kutatás terén elért szakmai eredményeit. Temetése után megjelent emlékező tisztelgő írások közül megemlítjük – a Hollós László Pécsi Mikológiai Csoport nevében – prof. em. Szabó László Gyula (2016) a Mikológiai Közleményekben megjelent sorait, a szerző mint

Next

/
Oldalképek
Tartalom