Gáti Csilla (szerk.): A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54., 2016-2017 (Pécs, 2017)

MÚZEUMPEDAGÓGIA - Varga Ágnes: Határmezsgyéket járó garabonciás. A tantárgyköziség szemléletmódja a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályának múzeumpedagógiai programjaiban

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54 515–527. Pécs, 2017 Határmezsgyéket járó garabonciás A tantárgyköziség szemléletmódja a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályának múzeumpedagógiai programjaiban Varga Ágnes Janus Pannonius Múzeum, H-7621 Pécs, Káptalan utca 5. e-mail: varga.agnes@jpm.hu Kulcsszavak : múzeumpedagógia, tantárgyköziség, terepi tanulás, alkalmazott termé­szettudományok, nyári tábor, diákvetélkedő Keywords : museum pedagogy, interdisciplinary, learning on field, applied natural sci­ences, summer camp, student competition Absztrakt A Janus Pannonius Múzeum (JPM) Természettudományi Osztályán a 2015-ös évben megvalósult számos foglalkozástípusa közül a legérdekesebb szakmai tapasztalatokat a természettudomány határterületeit érintő, tantárgyközi ismeretekre építő múzeum­pedagógiai projektek jelentették. Ilyenek voltak: a Magvető vetélkedő, a Fényfürkészek Felfedezőhete címmel indított témahét; valamint a PIM Weöres Sándor kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások. Ezek mindegyike több tudományterü­letet érintő, szintetizáló múzeumpedagógiai programok voltak. Bevezető A hazai természettudományos gyűjtemények manapság gyakran méltatlan körülmények között, a fejlődés lehetőségét alig remélve kénytelenek létezni, miközben világszerte felismerték már, hogy a „ Science ” és „ Natural History ” múzeumoknak mennyire élenjáró szerepe lehet a korszerű tudománykommu­nikáció, az újabb kutatások eredményeinek közkinccsé tétele terén. Ahogyan Sara Calcagnini három európai múzeum (a londoni Science Museum, a bristoli Tudományos Központ és a milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Tudomány és Technika Múzeuma) példáján bemutatja: a múzeumok tudománykommuniká-

Next

/
Oldalképek
Tartalom