Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43 (1998)( Pécs, 1999)

Természettudományok - Ortmanné Ajkai Adrienne–Dénes Andrea: A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai

38 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 43 (1998) Rövidítés a fejlécben: Саг. ас. = Carícetutn acut if or mis; Car. ves. = Caricetum vesicariae Felvételek helye: Caricetum elatae 1. Drávafok, Nákói-mocsár 2. Drávafok, Nákói-mocsár 3. Drávafok, Nákói-mocsár 4. Drávafok, Nádi meljek 5. Majláthpusztai-tó déli vége Caricetum ripariae 6. Drávafok, Nákói-mocsár 7. Drávafok, Nákói-mocsár 8. Drávafok, Nákói-mocsár 9. Drávafok, Nákói-mocsár 10. Drávafok, Nákói-mocsár 11. Vejti, Piszkói-berek 12. Vejti, Piszkói-berek 13. Felsőszentmárton, Mrtvica 14. Majláthpusztai-tó déli vége Caricetum acutiformis 15. Révfalu, Felsőlókai-holtág Caricetum gracilis 16. Drávaszabolcs, Dázsonyi-tó 17. Drávaszabolcs, Dázsonyi-tó 18. Drávasztára, Zalátai Ó-Dráva 19. Felsőszentmárton, Mrtvica 20. Drávasztára, Nagyfüzesi morotvák 21. Felsőszentmárton, Borjancei morotvák Caricetum vesicariae 22. Drávasztára, Nagyfüzesi-morotvák Irodalom ANDRÁSFALVY B. 1974: A Duna-mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítések befejezéséig. ­Tanulmányok Tolna megye történetéből Vol. VII. Szekszárd. ANDRÁSFALVY B. 1997: Nyájszervezet - csordatartás. In: KOVÁCS L., PALÁDI-KOVÁCS A.: Honfoglalás és néprajz. BORHTDI, A. 1961: Klimadiagramme und klimazonale Karten Ungarns. - Ann. Univ. Budapest. Ser. Biol. 4: 21-50. BORIüDI A. 1997: A NÉR növénycönológiai szempontú élőhelyosztá­lyozása (C-NÉR). In: FEKETE G., MOLNÁR ZS., HOVÁTH F.(szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer, pp. 257-273. BORHIDI A., JUHÁSZ M., KEVEY В., О. KOVÁCS ZS.: 1994: A Dráva­menti Tájvédelmi Körzet botanikai értékei. Természetvédelmi állapotfelmérés. — Kézirat, Pécs. DÉNES, A. 1996: The state of naturalness of meadows on the Drava Lowland. - Symposium on Research, Conservation, Management. Aggtelek. Symposium Volume pp. 303-309. DÉNES A., KEVEY В., ORTMANN-né AJKAI A., PÁLFAI L. 1998: A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. - A Janus Pannonius Múz. Évk. 41-42 (1986-1987): 5-12. HORVÁT A. O., KEVEY B. 1984: Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. ­Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): 15-18. HORVÁT A. O., SZABÓ L. Gy. 1986: A Mecsek-környék védett növényei. - Pécsi Műszaki Szemle 31 (3): 19-25. KEVEY B. 1998: A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. - A Janus Pannonius Múz. Évk. 41-42 (1986-1987): 13-26. KLUJBER L., TIHANYI J., VÖRÖSS L. ZS. 1963: Adatok a Dráva menti holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. — Pécsi Tanárképző Főiskola Tud. Közi. 7: 71-303. KOVÁCS, M., KÁRPÁTI, I. 1973: Untersuchung über die Zonations- und Produktionsverhältnisse im Überschwemmungsgebiet der Drau I. Verbindung der toten Arme und die Zonationen des Bodens und der Vegetation im Inundationsgebiet der Drau. - Acta Bot. Hung. 18: 323-353. KOVÁCS M., KÁRPÁTI I. 1974: A Mura- és a Dráva-ártér vegetációja. ­Földr. Ért. 22: 21-31. MAROSI S., SOMOGYI S. (eds.) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ORTMANN-AJKAI, A., DÉNES, A. 1999: Changing floodplain ecosystems in the last 200 years in the plain of Drava. - Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményei, Suppl. (in print). ORTMANN-né AJKAI A. 1996: Vízparti zonáció vizsgálata ökológiai mutatók és szociális magatartástípusok segítségével. - Lippay János Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. Előadás- és poszterösszefoglalók, p. 54-55. ORTMANN-né AJKAI A. 1997a: A Nákói mocsár (helyi jelentőségű védett terület) növénytársulásai. - A Dráva természeti értékeit kutatók konferenciája, Pécs. Az előadások összefoglalója, p. 15. ORTMANN-né AJKAI A. 1997b: Égerlápok Kisszentmárton határában. ­Kitaibelia 2 (2): 302-303. Debrecen. ORTMANN-né AJKAI A. 1999: Vízrendezés és a táj átalakulása a Dráva­menti-síkságon. In: FÜLEKY Gy. (ed.): A táj változásai a Kárpát­medencében. — II. Tájtörténeti konferencia. Nyíregyháza, p. 381-384. ORTMANN-né AJKAI A., DÉNES A. 1997: Dráva holtágak ritka növé­nyei. - Kitaibelia 2 (2): 227-229. Debrecen. PÁLFAI L. 1996: Arra alá, a Baranya szélén... Értékmegőrzés és pusztulás a Dráva mentén. - Falu-Város-Régió 3 (4-5): 13-22. VöRÖSS L. Zs. 1964: Újabb adatok a szaporcai holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. - Szegedi Tanárképző Főiskola Tud. Közi. 8: 75-95. VöRÖSS L. Zs. 1965: Adatok a szaporcai Dráva hullámtér vizeinek cö­nológiai és florisztikai ismeretéhez. — Pécsi Tanárképző Főiskola Tud. Közi. 9: 123-145. VÖRÖSS L. Zs. 1968: Domb- és hegyvidéki növények a Dráva-síkon és más florisztikai adatok. - Bot. Közi. 55: 185-186.

Next

/
Oldalképek
Tartalom