Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43 (1998)( Pécs, 1999)

Muzeológia - Lengvári István. Dombay János levelezéséből, III.

330 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 43 (1998) Másolat. Farkasfalvi Mausch Sándor homokpusztai gazdasága Dombóvár Homok puszta 1937. augusztus 1. Méltóságos Alispán Úrnak, Pécs Tisztelettel értesítem nagybecsű soraira, hogy a homokbányából előkerült csontvázak mellett nem találtunk említésre méltó szerszámokat, kivéve egy kis darab vasat, régi edény törmeléket és egy helyen tűzhely maradványt, égett vörös, kormos, szenes földet. A csontvázak rendszertelenül, többen egymás mellé lettek eltemetve. Sok helyen a koponyák a kiemelés alkalmával már széjjel is hullanak. Más helyen épen kiemelhetők. Mély tisztelettel: Mauchs Sándor sk. [Dombay János kézírásos feljegyzése a hátoldalon:] Mausch Sándor értesítve, hogy előreláthatóan aug. 16-án megyek a leletek és a lelőhely megvizsgálása végett, érkezésem idejét még jelezni fogom. Pv. 1937. VIII. 1. DJ [Dombay János befejezetlenül maradt kézírásos levélfogalmazványa Fischer Béla alispánhoz.] Méltóságos Alispán Úr! Az augusztus hó 4-én kelt 13018 számú rendeletére mély tiszteletteljelentem, 16-án megvizsgáltam a Homokpusztán előkerült csontvázakat. Összesen mintegy 40 csontváz került elő, 4 sírt pedig magam bontottam ki. A sírok mellől semmi nem került elő, így nagyobb ásatást nem folytattam. A lelőhely közvetlen közelében két törökvüágbeli várrom van, a temető ezekkel hozható összefüggésbe. Távollétem 1 napig tartott. Szabadságomat július 1-én kezdtem meg. Július hóban elkészítettem a leltárnaplót. A Nemzeti Múzeumtól vett értesülésem szerint esedékes az Országos Főfelügyelőség vizsgálata. A naplót azért készítettem el sürgősen, nehogy annak hiányát kifogásolhassák annál a gyűjteménynél, amely Méltóságos Alispán Úr támogatásából táplálkozik. A munka, beleértve a múzeum szükségszerű átrendezését is, július 26-ig tartott. E napon kezdtem a külső munkát. Július 26-tól aug. 5-ig Szilágy és Hosszúhetény község határában római korban kutattam és dolgoztam. Aug. 6-án kezdtem a zengovarkonyi őstelep ásatását, jelenleg is it dolgozom. A sírszám 40-re emelkedett. E héten olyan sírcsoportot találtam, ahol a sírok megfelelő mélységben vannak. Jelenleg 4 üyen mély sír vár feltárásra. Holnap és hétfőn a katonaság segít kutató árkokat ásni, így a sírok feltárását kedden reggel kezdem meg, ha alkalmas idő lesz. E napra mély tisztelettel meghívom Méltóságos Alispán Urat az ásatáshoz. Ha e napon nem jöhet Méltóságos Alispán Úr, kérem, szíveskedjék telefonon értesíteni a főszolgabíróság útján, mely napon jöhetne ki, hogy megfelelő sírt tartalékolhassak. Ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy egyrészt a távollétében történtekről tájékoztassam Méltóságos Alispán Urat, másrészt ásatási tervemhez szíves hozzájárulását kikérjem. Időmet szeretném jól kihasználni s most kínálkozik erre megfelelő alkalom. Szeptember közepéig itt a zengovarkonyi ostelepen szeretnék dolgozni. Elhatározásom indokai a helyszínen érzékelhetők. Ezt az időt szeretném jól kihasználni, mert szeptember második felében a kékesdi avar temetőt kell befejezni. A Szent István nap elmúltával esedékes lesz Serédi Öeminenciájának 20 és Kelemen Krizosztom Őméltóságának 22 látogatása is. E ponton szeretném a bencéseket bekapcsolni. Máris ígéretet kaptam arra, hogy Serédi Óeminenciája segítségünkre lesz a probléma megoldásában. Ezekről és más egyebekről szeretném Méltóságos Alispán Urat tájékoztatni, hogy mindenben kívánsága szerint járhassak el. Ismerve Méltóságos Alispán Úr elfoglaltságát, arra kérem, ha nem jöhet ki, szíveskedjék berendelni, hogy jelentésemet megtehessem, és munkámat nyugodtan folytathassam. Ma szén

Next

/
Oldalképek
Tartalom