Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43 (1998)( Pécs, 1999)

Muzeológia - Lengvári István. Dombay János levelezéséből, III.

LENGVÄRI I.: DOMBAY JÁNOS LEVELEZÉSÉBŐL Ш. 329 Azért arra kérlek, ha jónak látjátok az esettel foglalkozni, e levelem alapján referáld el az ügyet a Főigazgató úrnak. Magam részéről azt javaslom, jöjj le 3-4 napi próbaásatásra, ez talán nyújt olyan támpontot, ami útbaigazít bennünket. Ha így határoztok, célszerű mielőbb jönni. Én a jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken anyám látogatására megyek, szombaton visszajövök. A következő héten Szebenyben fogom keresni annak a római temetőnek a folytatását, melyből kikerült szép sírokról ittléted alkalmával tettem említést. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy rendelkezéstekre álljak, ha netalán arra szükség van. Egész június hóban szabadságon vagyok. Nincs semmi bajunk. Familiám jól van, így nyugottabb lélekkel fekhetem bele a munkába. Főigazgató úrnak jelentsd mély tiszteletem kifejezését, Nándort üdvözlöm, Téged szeretettel ölel, Pécsvárad, 1936. május hó 30-án igaz barátod: [157] Másolat Farkasfalvi Mausch Sándor Homokpusztai Gazdasága Dombóvár Baranya vármegye Méltóságos Alispánjának, Pécs Tisztelettel jelentem, hogy Homok-pusztán, a Kaposberek feletti homok-dombon, ahol homok-bányát nyitottam, régi emberi koponyák és csontok kerülnek felszínre. Kérem a vármegyei múzeum Igazgatóságát hozzám kegyeskedne kiküldeni, hogy ezt a leletet régészeti szempontból megtekintse. Újdombóvár állomásra a kívánt vonathoz rendelkezésre fogom bocsájtani fogatomat, csak előzetes értesítést kérek. Mély tisztelettel: Mauchs Sándor sk. [alábbiak egy lapon:] SÜRGŐS! Baranyavármegye alispánjától. 13.018 szám/alisp.1937 Tekintetes Dombay János adófőtiszt Úrnak Pécsvárad. Előadom megelőző szóbeli közlésével kapcsolatban szíves tudomás [sic] és a leletek megvizsgálása végett másolatban megküldöm. Pécs, 1937. évi augusztus hó 4.-én Fischer Béla sk. alispán A kiadvány hiteléül: Bánfai várm. kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom