Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 41-42 (1996-1997 )(Pécs, 1998)

Művészettörténet - Mendöl Zsuzsa: Építészpálya a két világháború szorításában: Hoffmann László (1897–1943)

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 41-42 (1996-97) 221-253 Pécs, 1997 Építészpálya a két világháború szorításában: Hoffmann László (1897-1943) MENDÖL Zsuzsanna Alig két alkotó évtizede volt, s már tanulmányi éveit is megkurtította az elsó világháború. A Trianoni egyezmény által megcsonkított országban, Baranya megyében a szerb megszállás (1919-1921) következményeivel, majd a gazdasági válsággal sújtott időszakban, a megélhetés napi gondjai között tervezőmunkájában a hivatalos neobarokk eklektikán túllépve a korszerű, nemzetközi modern törek­vések felé tájékozódott 1 , amit néhány, tervei szerint készült, ma is álló lakóház, valamint ipari épület tanúsít. Nem tartozott ugyan e korszak vezető pécsi építész­egyéniségei közé, szülővárosának mégis sokféleképpen aktív polgára volt: kivitelezések művezetését is végezte, a harmincas évek második felében építő-vállalkozóként is szerepel a pécsi címtárakban. Tagja volt az Ipartestü­letnek, a Mérnöki Kamarának és a Nemzeti Casinónak 2 . Mint jelentős pécsi iparosdinasztia leszármazottja is méltó figyelmünkre, valamint a Mecsek Egyesület és a pécsi Bőrgyár építészmérnökeként végzett munkája, s a helyi vívósportban betöltött szerepe. Születésének centenáriumán az alkotóereje teljében elhunyt Hoffmann László munkásságát rekonstruáljuk leányától kapott noteszfeljegyzései és hagyatékában fenn­maradt fotók, s levéltári kutatások alapján 3 . Nagyapja Hoffmann Károly (1823-1890) asztalos, aki az 1840-es években alapított asztalosüzemét Pécsett a Percei u. 10-12 (ma 12-14.)-ben hamarosan gőzerejű géppekkel szerelte fel. Fia, építészünk apja, Hoffmann Lajos a vállalkozást 1890-ben gyárrá szervezte: Ajtó-, Ablak- és Bútorgyára már az 1880-as évek derekán ki­szorult a belvárosból és a Siklósi út 33-ba települt, a régi épületét (Perczel u. 14.) 1897-ben Zsolnay kerámiadíszcs portállal bútorraktárrá alakította 4 . Öt gyermeke közül legidősebb fia, Lajos vezette tovább a gyárat, amely apja 1917-ben bekövetkezett halála után részvénytársaságként működve is megőrizte alapítója nevét. Hoffmann Lajos felesége, Ráth Irma Ráth Mátyás 48-as honvédhadnagy leánya, akinek fa- és fűrészáru ipartelepe és kúriája a vasút mellett az Indóház u. elején állt, valószínűleg ott, ahol ma buszparkoló és az 1939-ben épült modern kétemeletes bérház (Szabadság u. 56., volt Ferenc József u. 52.) áll. Leánygyermekeik Sarolta, majd Mariann házassága révén (Hamerli József vaskereskedővel) módos polgárcsaláddal kerültek rokon­ságba, akik építtetői megbízásaikkal az építészmérnöknek tanult legkisebb Hoffmann fiút, Lászlót foglalkoztatták. Hoffmann László (1. kép) 1897. június 22-én született Pécsett. A fóreálgimnáziumban tanult, ahol rajzban és a műszaki tárgyakban elért jó eredményei is jelezték érdeklődésének irányát. Osztálytársa volt Forbát (Füchsl) Alfréd, mindketten részt vettek több éven át az Eötvös József önképzőkör munkájában, később építészmérnö­kökként a 30-as évek derekán Pécsett gyakran azonos feladatokon dolgoztak, indultak tervpályázatokon, alkalmanként munkatársak is lettek. Hoffmann müncheni építészi gyakorlatában feltételezhetjük Forbát tanácsadói közreműködését, aki volt iskolatársaival külföldi tartóz­kodása idején is tartotta a kapcsolatot, segítette tájékozó­dásukat, eligazodásukat tanulmányútjaikon. 1. kép. Hoffmann László építész arcképe (1938 körül).

Next

/
Oldalképek
Tartalom