Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 40 (1995) (Pécs, 1996)

Néprajztudomány - Lantosné Imre Mária: Szakrális táj és kultusz a pécsi egyházmegyében II. Kálváriák és a passió emlékei

144 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE 41 (1996) stációk egy-egy féloszloppal és timpanonnal keretezett képfülkével - nemesen egyszerűek. A domb tetején álló kápolna homlokzatát lizénák tagolják, melyeket erőtelje­sebb főpárkány zár le. Az oromfal íves kiképzése, Szűz Mária és Szent János szobra, valamint volutadíszes ajtó feletti feliratos kőlap barokkos elemeket őriz. Figyelem­reméltó Krisztus keresztjének talpazatán, a térdeplő és síró bűnbánó Magdolna domborműve. 8. ábra. Újpetre, keresztcsoport. A kálvária búcsúnapján, Szent Kereszt felmagasztalá­sa ünnepén, Bonyhádról templomi zászlókkal, körmenet­ben vonultak adorálni a kápolnához. A hagyomány szerint a kora őszi terményáldás szertartását is a kálvári­án végezték 14 . Ugyancsak rendhagyó megoldású az újpetrei kálvária. A Vókány felé vezető út mellett áll a keresztcsoport mögött egy kis kápolna, melyet az emlékezet szerint 1757-ben, Klimó György püspök idejében építettek. Oltárképe, amely azóta elpusztult, Krisztus keresztle­vételét ábrázolta. Nem tudjuk mi okból, de a kápolnát csak meglehetősen későn, 1808-ban benedikálták - vagy újraszentelték (?). Az együtteshez stációkat nem építet­tek 15 . Térségünkben egyedülálló a bátaszéki „ építményes" típusú kálvária™. Klimó György püspök egyházlátogatási jegyzőkönyve, 1754-ben arról ad hírt, hogy Bátaszék mezővároson kívül állt egy kis kápolna, a Fájdalmas Szűz tiszteletére, amelyben évente kétszer-háromszor szentmisét tartottak. A hely alkalmi - húsvéti ünnephez köthető - használatát igazolja az a megjegyzés is, hogy csak misék alkalmával vittek ki templomfelszerelést. Feltehetőleg ez a kápolna képezte építészeti magvát a későbbi kálváriának, mert a tudósítás azt is leírja, hogy ott - a kálváriahegyek mintájára - három keresztet és három szobrot emeltek. A kis templomról Valentin Thes gondoskodott. Ősei építették a kápolnát. Új kápolna emelésére 1762-ben Klimó püspöktől kért a város engedélyt, így az év május 13-án tették le a kálvária alapkövét. Az előző omladozó, favázas-sövény falu régi kis kápolna helyén építették fel az újat „szolid" anya­gokból. A kápolna alapítvány tevői Valentin, Martin és Johann Petrus Thes, építőmestere Antonius Viesl volt. A kápolna felszentelésére 1762. szeptemberének harmadik vasárnapján, Fájdalmas Szűz Mária ünnepén került sor. Az 1776-os Visitatió szerint a kápolnának már volt egy tornya. Falai olyan erősek voltak, hogy „...azok a Kálváriahegyet, amit ráépítettek, kibírták". Az 181 l-es egyházlátogatási jegyzőkönyv megemlíti, hogy a kápolna lapos tetejére az uradalmi bérlőcsalád Klieglék, valamint a bátaszékiek adományaiból emeltettek szobrokat. Ezek alkotója azonban ismeretlen. A mezővárost és a „Kálváriahegyet" a hagyomány szerint ezer lépés választotta el egymástól. A hozzáveze­tő úton korábban a 14 stáció még látható volt, ezekből tizenkettőt idők folyamán lebontottak 17 . A kálváriaegyüt­tes mellett egykor kis ház is állt, ahol a helység megbízá­sából fizetett őr gondoskodott a rendről 18 . Ezt a házat 1980-ban bontották le. 9. ábra. Bal lator az újpetrei kálvária keresztcsoportjáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom