Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35 (1990) (Pécs, 1991)

Történettudományok - Nádor Tamás: „Hallható múzeum”. Hangdokumentumok a Janus Pannonius Múzeumban, II.

140 NÄDOR TAMÁS 1. ábra: Telefunken vágóberendezés a ciszterci gimnázium stúdiójában. S. ábra: A Stúdió adás-naplójának 1942. nov. 16-i oldalán Bárdos Lajos, Mayer Ferenc és a Rádió munka­társainak bejegyzése. vételek, a röntgenlemezekről visszahallgathat­ták a néhány perccel korábban felvett iskolai ünnepélyt, az intézet ének- és zenekarának mű­sorát. De felszerelték a mikrofonokat a szín­házban, a Széchenyi téren is, és a hangot, — 3. ábra: Nagy riport a kis stúdióból. Balról jobbra: Ránky főmérnök, Budinszky Sándor riporter, Kűhn Sza­niszló igazgató, Nyolczas Ipoly a stúdió tanárve­zetője, Nádor Tamás. akárcsak az „igazi nagy rádióknál" —, a pécsi posta akkori igazgatójának jóvoltából vonalon juttatták el a stúdióba. ÍROTT DOKUMENTUMOK: CGS felvételi napló CGS adásnapló Pécsi ünnepély a rádióban, Dunántúl, 1942. november 21. Színyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter Pécsett. Dunántúl, 1942. nov. 21. A pécsi ifjú diákok. Budinszky Sándor írása *a Rádióélet 1942. jan. 29-i (XV. évf. 5.) szá­mában. Egy beszédes példa: A pécsi Ciszterci-gimná­zium Diákstúdiója. Rádióújság. 1942. jan. 29-i (XX. évf. 5.) számában. Látogatás a pécsei Diák-stúdióban, amelyet a gimnazisták létesítettek és tartanak fenn. Pusztai-Popovics József írása a Pécsi Napló 1943. jan. 31-i számában. Néhány szó a ciszter gimnázium stúdiójáról. Nádor Tamás írása, Az Ifjúság, a pécsi diá­kok lapja 1943. márc. 15-i számában. A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumá­nak évkönyve az 1942—43. iskolai tanévről. Közli: Kűhn Szaniszló igazgató. Pécs, 1943. 66. o. Diákstúdió — iskolarádió — a Nagy Lajosban. Dr. Nádor Tamás írása. „A Pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi év­könyve 1687—1972." Pécs, 1973. 18. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom