Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989) (Pécs, 1990)

Történettudomány - B. Horváth Csilla: A múzeum helytörténeti gyűjteményében lévő Pécset ábrázoló képes levelezőlapok III. A Mecsek

184 В. HORVÁTH CSILLA 15. 16. 1. Misinai kilátó. 2. Kilátótorony a Misinán. Hátoldalon a Mecsek Egyesület emblémája. 3. 1908. 4. 5. 9x14 cm. 9x12,5 cm színes, fekete felirat fénykép, nyom­tatott. 6. A kép az 1908. szept. 13. megnyitón készült. A kilátó tetején s mellette jobbról és balról zászlórudon nemzeti színű lobogó látható. A kilátó előtt az avató ünnepély résztvevői. A torony 18 méter magas volt. A felső harmadá­ban körbejárás céljából terasz vaskorláttal. Tetején kisméretű kupola. Építőanyaga mecse­ki mészkő. A Pécs felett magasodó Mecsek egyik magas pontja a Misina. Ezen a kiemelt helyen már 1899 óta kilátót akartak építeni. Az első tervet még abban az évben elkészítet­te Szmik Antal helyi mérnök. A megfelelő mennyiségű pénz hiányában csak 1908-ban ké­szült el Károlyi Emil tervei alapján. A kivite­lező a pécsi Mischl és Vukalovics cég volt. A vasmunkákat Asztalos Nándor, az ácsmunkát Horváth János iparos készítette. 7. Ltsz.: ki. 80.1943. 1. Misinai kilátó. 2. Pécs Kilátótorony a Misinán. Hátoldalon Taizs József könyvnyomda, papír­kereskedése Pécs. 3. 1914. 8x13,7 cm zöld, fekete felirat, fénykép, nyom­tatott. Az avatás után egy évvel Károlyi Emil tervei alapján kibővítették a kilátót. Hozzá toldottak egy ún. őrházat, amely egy szoba-konyhás la­kásból állt. Előtte egy üveges veranda, ame­lyet az idelátogatók, kirándulók használtak. Évente körülbelül háromezren látogatták eb­ben az időben a kilátót. A képen ezt az álla­potot láthatjuk. A felvétel idején három alak állt a kilátó előtt, a kép bal szélén villanyosz­lop látható. Ltsz.: ki. 80.1129.

Next

/
Oldalképek
Tartalom