Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 25 (1980) (Pécs, 1981)

Történettudomány - B. Horváth Csilla: A pécsi fényképészek 1922–1948 között

A PÉCSI FÉNYKÉPÉSZEK 1922—1948 KÖZÖTT В. HORVÁTH CSILLA A két világháború közötti pécsi hivatásos fény­képészek történetének megírása több nehézséget rejteget. Ennek különböző okai vannak. Először is a fény­képészek száma nagyon megnőtt, ebben a korszak­ban több mint ötvenen foglalkoztak hosszabb-rö­videbb ideig fényképezéssel. Másodszor a levél­tári kutatás sem hozott megfelelő eredménye, mivel a fényképészekkel foglalkozó anyag nagy része se­lejtezésre került. Az Ipartestületi anyag is csak a korszak végére adott némi tájékoztatást. A helyi saj'ó és a még néhány élő fényképész adta az információk, adatok nagyobb részét. így sikerült megközelítőleg teljes számban fel­kutatni az e korszakban működött mestereket, vala­mint a jelentősebb és hosszabb ideig dolgozók mű­ködésének főbb állomásait ismertetni. A műterme­ket 1948-ig a KIOSZ megalakulásáig kísértük fi­gyelemmel, azoknál a cégeknél, amelyek tovább működtek csak a működés végét jeleztük. Az első világháború és a szerb megszállás után Pécsett erőteljesen indul meg az élet. Különböző intézmények, szervezetek, műhelyek, üzletek kezdik meg működésüket. Így volt ez a fényképészek körében is. Csehi Nándor, aki már 1919-ben megnyitotta első műter­mét, 1921 végén egy újabb műhely megalakításán fáradozott. A Pécsi Színpad című színházi újságban értesíti erről a közönséget: „A közeli napokban megnyílik a Deák utca és Hunyadi utca sarkán az Elit fényképészeti szalon, mely pótolja a fővárosi elsőrendű szalonokat" 1 A műterem 1922 újév nap­ján nyílott meg. „Kizárólag minta felvételek részé­re. Szempontok: művészet ízlés, elegancia" 2 ajánlja magát az új műhely tulajdonosa. Néhány nap múlva már részletesebben megis­merkedhetett a város közönsége az új műteremmel és tulajdonosával. A kötelező lelkesedés túlzásait leszámítva valószínűleg szépen berendezett volt az üzlet: „A Deák és Hunyadi utcák sarkán megnyílt Elit fényképészeti szalon igazi szenzációja Pécsnek ennek a művészet szerető városnak. A tulajdonos Csehi Nándor, egy a művésziért, szépért rajongó 1 Pécsi Színpad 1921. december 16—22. 10. p. 2 Dunántúl 1922. január 1. 10. p. fiatalember, aki már eddig is sok művésziest pro­dukált a fényképészet terén. A műterem valósággal látványosság számba megy és beillenék bármely világvárosba. A halványkék színben játszó diszkrét félhomály, az elegáns berendezés, a ragyogó tiszta­ság valósággal lebilincselik a látogatót. Fel a műte­remig a szalonig szemgyönyörködtető kirakatok köszöntik a látogatót." 3 A műterem az azelőtt Kolos Mór illetve a Csillag nővérek műtermében volt. Ezt a műtermet azonban nem sokáig tartotta fenn Csehi. 1924 karácsonyán már csak a régebben ala­pított Széchenyi tér 2-be (a Lóránt palotába) invi­tálta megrendelőit. Ebből a hirdetésből megtudjuk, hogy mennyiért készítette a fényképeket „ ... 6 db lev. lap csak 60 000 К . . . Minden méretű kép 50% leszállított árban" 1927-ben Csehi megnősült. 4 Majd feleségére bíz­za a fényképész műhelyt, s ő autófuvaros lesz egy rövid időre. 1929 végétől 1931 közepéig szünetel a műhely. 1931-ben a Perczel u. 21-be költözött az Apolló (ma Kossuth) mozival szembe. 5 Ebben az időben gyakran hirdet az újságokban, hogy visszaszerezze a közönséget. „A műteremnek amely a legmoder­nebb eszközökkel igyekszik rendelőit kielégíteni, minden nap több látogatója van. A képek nem­csak szépségben, de árban is versenyt jelentenek ... a műterem egyébként rendkívül előnyös árak mellett készít otthoni és szabadbeli felvételeket is" 6 Sajnos pontos árat nem közöl a hirdetés. 1931 karácsonyán a városban gyermekfénykép versenyt hirdettek. Ezen Csehi Nándor fényképész is résztvett, s képeit a városi bíráló bizottság ezüst koszorúval díjazta. Ezeket a díjazott képeit a Széchenyi téren a Takarékpénztár (Széchenyi tér 9.) falán elhelyezett kirakatán mutatta be. 7 Ettől kezdve mint „gyermekfénykép specialista" 8 hirdeti műtermét. 1933-ban a gazdasági válság hatá­sára még mindig kevés a megrendelő, rosszul megy az üzlet, ezért propaganda akcióra határozza el 3 Pécsi Színpad 1922. január 7—13. 7. p. 4 D. 1924. december 7. 6. p. 5 D. 1931. április 9. 4. p. 6 D. 1931. május 3. 7. p. 7 D. 1931. december 25. 12. p. 8 Pécsi Napló 1932. május 15. 2. p. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1980) 25: 167—191. Pécs (Hungária), 1981.

Next

/
Oldalképek
Tartalom